Пропускане на връзки

Социално-емоционално образование и изграждане на училищна общност

Период на изпълнение: 2023-2024

 

Проектът е финансиран от Фондация „ Лъчезар Цоцорков“

 

Проектът „Социално-емоционално образование и изграждане на училищна общност“ е ориентиран към ранното детско образование. Крайната му цел е внедряване на Български инструментариум за преподаване на социално-емоционални умения, интегриран чрез съдържание през учебните предмети в начален етап на образование и създаване на споделено пространство за опит, знания, предизвикателства и успехи. Очакваният ефект от прилагането на Проект е децата от ранна възраст да се научат да разпознават, разбират себе си и другите около тях, управление на емоциите си и да подобряват и развиват своите психични, поведенчески и академични показатели. Включването на родителите цели промяна на средата в посока, подобряване на психо-емоционалния климат и развиване на училищната общност. Крайната цел е учителите да осмислят и планират работата си с родителите и да се постигне осъзнаване, че родителите са ресурс за децата и училището.

В програмата са включени 8 училища от цялата страна, които осъзнато избират да развиват знания и умения в децата, за техния социален и емоционален свят. Така децата могат да разгърнат пълния си потенциал и да развиват силните си страни.

Проектът включва в себе си два много важни елемента:

1) подкрепа към учителите за прилагане на методика за развиване на социално-емоционални умения в учениците

2) подкрепа към училищния екип да изгради и развие училищната общност чрез активно въвличане на родителите и повишаване на ангажираността им към развиването на социално-емоционални умения в децата у дома.

Екипът на Асоциация Родители използвайки своята експертиза, натрупан опит и Методика за взаимодействие с родителите подкрепя училищните екипи включени в проекта да надградят своите умения за работа с родители и да изградят план за въвличането им и засилване на училищната общност чрез тематични родителски срещи и срещи в нов формат, общностни събития, допитвания до родителите и повишаване на доверието през открита и включваща комуникация. За да се постигне това училищните екипи преминават през обучение: „Изграждане и развиване на училищната общност“ и поредица срещи за планиране на взаимодействието с родителите. Екипът на Асоциацията взема участие и в родителски срещи с цел оказване на подкрепа в провеждането на различен формат тематични срещи за запознаване с програмата за социално-емоционално образование и ползите от прилагането и както в училището, така и в дома на децата.

Този сайт използва бисквитки. Можете да ги изключите от настройките на вашия браузър.