Пропускане на връзки

Проект „Стъпки заедно“  

Период на изпълнение: 15.12.2020 – 31.12.2022 

Проектът се изпълнява съвместно от екип на Асоциация родители и Уницеф 

„Стъпки заедно“ е програма, която се тества пилотно в рамките на две учебни години в 5 училища с различен профил. Програмата е насочена към деца, учители и родители и цели подобряване на училищния климат и изграждане на споделени ценности на ниво клас и училище. Използване на възстановителния подход като начин за справяне с възникналите конфликти чрез Миротворци и създаване на активна ученическа общност през Ученически активации, в които децата инициират събития.  

Като част от проекта Стъпки заедно екипът на Асоциация Родители имаше основна задача да създаде условия и възможности за въвеждане в 5-те училища, работещи по програмата, на Политика за системно взаимодействие с родителите, стъпвайки на  апробираната Методика за системно взаимодействие с родители, разработена от АР. Основните аргументи за прилагане на подобен подход е, че за да има истински промени в училището и усилията на училищния екип да доведат до успех, е необходима активната подкрепа на родителите и включването им в дейности и теми, по които работят децата със своите учители. Добре информираните и споделящи ценностите на училището родители са партньори на учителите и част от училищната общност. 

Работата по проекта премина през няколко етапа: Изследване на нагласите и нуждите на родителите; Две обучения на училищните екипи за системно взаимодействие с родителите на ниво общност и на ниво индивидуална работа; Подкрепа на екипите за разработване и прилагане на годишен план за работа с родители; Изграждане на училищна общност; Консултиране и работа по кризисни ситуации. Като част от проекта екипът на Асоциацията разработи Наръчник за учители за въвеждане на системен подход при взаимодействието си с родителите и Видео материали за връзката между семейството и училището и ролята на родителите в училищния живот на децата. 

 

Този сайт използва бисквитки. Можете да ги изключите от настройките на вашия браузър.