Пропускане на връзки

За нас

Асоциация РОДИТЕЛИ е създадена на 19 юни 2001 г. като неправителствена организация за осъществяване на общественополезна дейност, съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Вярваме безусловно, че благоденствието на децата е ключово за обществото и, че възрастните носят отговорност да създадат среда, в която всяко дете има възможност да расте здраво и щастливо и да развива своя потенциал и умения както в семейството, така и в детската градина и училище.

За да бъде възможно това децата трябва да имат равен достъп до съвременно и качествено образование, съобразено с техните специфики и нужди.

Именно заради това голяма част от дейността на Асоциация Родители е с фокус върху образованието и доброто взаимодействие между училището, детската градина, яслата и родителя. Ние вярваме, че домът е първото училище, а училището - втори дом за децата.

Асоциация Родители е член на:

  • Алианс за ранно детско развитие;
  • работни групи към Националния съвет за закрила на детето;
  • Обществения съвет за безопасен интернет;
  • Национална мрежа за децата;
  • MenEngage Europe;

Мисия

Да насърчим родителите да бъдат най-добрите родители, които могат да бъдат, и да подкрепим децата да се превърнат в най-добрите възрастни, които могат да станат.

Основни цели

Развитие и утвърждаване на идеята за родителството като основна духовна ценност в обществото и семейството като естествена среда за отглеждане и възпитание на децата.

Постигаме целите си чрез:

Този сайт използва бисквитки. Можете да ги изключите от настройките на вашия браузър.