Пропускане на връзки

Проект “Виждаш ли ме?”

В периода ноември 2020 – април 2022 г. „Асоциация Родители“  изпълнява проект “Виждаш ли ме? – скритата уязвимост на децата от сексуална експлоатация и насилие”, финансиран от Фондация ОУК и Българска Асоциация по семейно планиране (БАСП). 

Проектът има за цел да допринесе за подобряване и ефективно прилагане на “Механизма за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование” като изследва частта му за превенция и ефективното му прилагане при риск от и/или случаи на сексуална експлоатация и насилие над деца, включително онлайн. 

През 2021 г. направихме проучване дали и как случаи на сексуален тормоз между деца и над деца се съобщават в училищна среда; доколко децата разпознават учителите като доверени възрастни, и в каква степен и как учителите реагират на подобни проблеми. Проучването включва интегрирана методика от анкета сред учители; фокус групи с училищни психолози, родители и учители; и провеждане на експертни интервюта с представители на МОН, ДАЗД и неправителствени организации, както и с директори на училища.  В края на 2021 г. бяха проведени и няколко експертни интервюта с представители на МОН, ДАЗД и МВР, сектор „Кибер престъпност“, неправителствени организации, както фокус групи с учители, родители и училищни психолози. 

Резюме на изследването и изведените ключови препоръки за подобряване на прилагането на Механизма, в частта сексуална експлоатация на деца, бяха комуникирани с всички заинтересовани институции и организации.   

Този сайт използва бисквитки. Можете да ги изключите от настройките на вашия браузър.