Пропускане на връзки

Проект „SAFER“

Асоциация Родители започва работа по нов международен проект към Европейската комисия, програма „Еразмус + “ – „Социални компетенции и основни права за предотвратяване на тормоза“ (SociAl competences and FundamEntal Rights for preventing bullying, или накратко SAFER).

Целта на проекта е да развие и приложи иновативен метод за превенция на насилието и тормоза в училище. Дейностите са насочени към насърчаване на приобщаващото образование и развиването на социални и граждански компетенции, както и на познаването и насърчаването на общи ценности и основни права, не само от ученици и учители, но и сред непедагогическия персонал, родителите и други значими за общността личности и организации.

Проектът ще включи 20 училища в седем европейски страни, като Асоциация Родители ще работи с 3 български училища, проявили интерес към програмата. Обучителната рамка „Срещу тормоза – Цялостен училищен и общностен подход“ ще бъде адаптирана спрямо специфичните нужди на всяко отделно училище. Ще се разработят иновативни обучителни материали, насочени към превенция на тормоза, за учители и непедагогическия персонал, за учениците и родителите, както и за всички участници в училищната общност. Въз основа на методиката ще се проведат обучения на учители, ученици и родители.

Проектът е с продължителност 3 години и ще бъде реализиран от организации-партньори от 7 европейски страни – България, Италия, Гърция, Кипър, Северна Македония, Португалия и Белгия.

БЮЛЕТИН | БРОЙ 1, ЮЛИ 2021 | Прочетете ТУК

БЮЛЕТИН | БРОЙ 2-3, ЮНИ 2022 | Прочетете ТУК

БЮЛЕТИН | БРОЙ 4, АПРИЛ 2023 | Прочетете ТУК

БЮЛЕТИН | БРОЙ 5, ДЕКЕМВРИ 2023 | Прочетете ТУК

Този сайт използва бисквитки. Можете да ги изключите от настройките на вашия браузър.