Пропускане на връзки

Защо е важна връзката учител-родител и съществува ли тя у нас?

Колко често общуват учители и родители? Работят ли заедно за по-доброто развитие на детето в училищната среда? Търсят ли заедно решения как да подкрепят детето, когато то има проблем?

На тези въпроси търсим отговори в този материал.

В България е широкоразпространено схващането, че между семейството и учителя цари пълно недоверие и напрежение. Това, за щастие, не е истинската картина у нас. Според изследване, проведено от Асоциация Родители през 2019 г. по поръчка на Министерство на образованието и науката, и двете страни осъзнават и уважават отговорността на другата. От проучването става ясно, че на немалко места в страната, където учители и родители работят в синхрон, училищният климат се подобрява и образователният процес върви по-гладко. Изследването разкрива, че всъщност т.нар. „проблемни родители“ са само около 10 процента, но те поглъщат времето на учителите за работа с родители. Това остава мнозинството родители, които имат желание и нагласа да си партнират с училището, в периферията на взаимодействието. От друга страна образователните специалисти, заети в обременяваща комуникация с родители, за която хабят много усилия и време, си изграждат представа, че да се работи с родители е трудна и тежка задача.

Именно за преосмислянето на тези погрешни нагласи у учители и родители от години работи Асоциация Родители. Основният фокус на работата на организацията е изграждане на ползотворно сътрудничество между родители и учители, тъй като това е в най-добър интерес за децата. За целта Асоциация Родители е създала и методика, с помощта на която се провеждат обучения в училищата. От 2020 г. екипът на организацията работи съвместно с Уницеф и Министерство на образованието и науката по програма „Стъпки заедно“, като подкрепя пет училища в разработване и прилагане на програма за работа с родители.

Защо трябва да се работи за по-добра връзка между учители и родители?

Учителите и родителите трябва да се подкрепят като партньори, за да се чувстват децата добре в училище, да напредват в обучението и да успяват да развиват своите умения и таланти. Това споделя Зорница Трифонова, член на Асоциация Родители, обучител и координатор на проекта „Учители и родители за устойчиви общности“. Тя уверява, че връзката учител-родител не е прекъсната и че и двете страни отчитат необходимостта от заздравяването й.

„Много често училището търси родителите, когато има проблем. Това, което ние насърчаваме у училищните екипи, е те да имат взаимодействие с родители не само при възникване на кризисни ситуации. Така се повишава доверието между двете страни и се намалява вероятността от възникване на кризи. При поява на кризисна ситуация пък те действат по-добре и по-координирано“, допълва още Зорница Трифонова.

По думите й погледнато реално детето прекарва много повече време в училището си, отколкото в дома си и затова е важно семейството и училището да имат обща визия как се развива детето.

Асоциацията работи активно и за развиването на училищната общност. „Когато един екип е силен и сплотен, работата му върви много по-гладко. Когато има дадена ситуация с някое дете, тя не бива да е отговорност само на неговия учител. Общите усилия на целия училищен екип биха дали много по-добър резултат“, обяснява Трифонова.

В западните държави има много добри примери за взаимодействието между учител и родител. Там има обратна връзка два пъти годишно към родителя за детето му, и то не само за учебния процес, а и как се развива то в социален и емоционален план, как работи в екип, кои са неговите силни страни, какви са неговите таланти. В България това се случва вече в някои училища, както частни, така и държавни, но все още не е масова практика.

Ето и какви са предимствата на едно училище да работи по програма на Асоциация Родители:

Училището успява да подреди и планира работата си с родителите, което води до предвидимост и разпределяне на усилията на училищния екип.

Повишава се доверието между родителите и училището.

Училището подобрява имиджа си в обществото и подобрява комуникацията си с широката общност.

Училищата получават експертна подкрепа, като идеи и насоки за действие.

Училищата получават помощ при справяне с кризисни ситуации.

Много учители и образователни експерти са единодушни, че връзката родител-учител трябва да се развива. За тази цел усилия са необходими и от двете страни, но като че ли първите стъпки вече са направени. Дано учители и родители вървят заедно все по-често занапред!

Този сайт използва бисквитки. Можете да ги изключите от настройките на вашия браузър.