Пропускане на връзки

Психичното здраве на децата и как помага Мобилният психологически кабинет

Добре ли си взаимодействат училището и системата за социални услуги? Как да се подобри тяхното сътрудничеството в името на психичното здраве на децата? Как социалните услуги да станат по-достъпни за учениците и техните родители? Тези важни теми бяха дискутирани по време на конференция вчера, посветена на психичното здраве на децата с участието на представители на институциите и неправителствения сектор.

Във фокуса на събитието, организирано от Фондация “Асоциация Анимус”, бе представянето на добрата практика на Мобилния психологически кабинет, през който през учебната 2022-2023 г. са преминали 150 души. Те са се възползвали от безплатните услуги, които той предлага, свързани с темите за превенция на насилието, разрешаване на проблемни казуси, обучение в различни съвременни техники за овладяване на емоционално напрежение сред децата, емоционална подкрепа за децата и предотвратяване на училищния тормоз.

Мобилният психологически кабинет е част от инициатива на Европейската комисия след Ковид пандемията, целяща да намали ефектите на кризата върху децата, които са били най-засегнати от нея. Той бе въведен пилотно в  4 училища в София, а специалистите му са работили с родители, учители и деца над 11 г.

Проектът е стартирал с проучване, изследващо гледната точка на децата, което представя притеснителна картина на емоционалното и психологическо състояние на учениците. Според получените данни 50 % от децата са били притеснени по време на Ковид,  като между 25 и 27 % от участниците са споделили, че са имали симптоматика.  20 % са разкрили, че са преживявали училищен тормоз, а цели 40 % са признали, че са ставали свидетели на насилие.

На фона на тези мрачни данни специалистите отбелязаха, че в училище много често се проявяват емоционалните проблеми на децата и неговата роля е да ги идентифицира и да реагира. В този смисъл помощта на Мобилния психологически кабинет е била безценна за училищните психолози в четирите училища, които всекидневно се сблъскват с най-различни и трудни казуси.

Никога досега родителите не са отглеждали децата си толкова самотно. Много родители нямат подкрепа нито от общност, нито от разширеното семейство. Училището е постоянен обект в този свят и затова ролята му е толкова важна. Огромен е натискът върху учителите, които трябва да балансират между всичките си роли, а в същото време няма работещ механизъм за консултирането им“, сподели с присъстващите на конференцията директорът на “Асоциация Анимус” Мария Чомарова.

Сред изводите и препоръките, които специалистите от „Анимус“ дават, са: 1.Училищата да разполагат с работещи механизми за идентифициране на емоционалните нужди на учениците, както и с механизми за насочване към компетентни социални услуги; 2. В училищата да има протокол за спазване на конфиденциалност, нещо, което се оказва ключово, за да споделят децата; 3. Да се осъществява профилактика и да има редовно наблюдение върху психичното здраве на децата в училище. 4. Да има редовни обучения на учители и училище персонал. 5. В училищната програма да бъдат включени  дейности съобразени с възрастта за промотиране на психичното здраве.

Тези мерки, смятат специалистите, ще допринесат  не само за подобряване на благосъстоянието на учениците, но и за развитие на емоционалната им компетентност, за нормализиране на нагласите и преодоляване на стигмата по отношение на психичното здраве.

Този сайт използва бисквитки. Можете да ги изключите от настройките на вашия браузър.