Пропускане на връзки

НМД призовава отговорните лица да се ангажират със спасяването на Центъра за безопасен интернет, като предлага конкретни решения

Национална мрежа за децата отново се обърна към управляващите с призив да поемат конкретен държавен ангажимент за подкрепа на Центъра за безопасен интернет.  В писмо до Гълъб Донев – министър-председател, Иван Демерджиев  – министър на вътрешните работи и Мария Гайдарова – зам. министър на образованието и науката, организацията за пореден път обръща внимание на проблема с финансирането на Центъра и предлагаме решения.

България е на път да остане единствената страна в Европейския съюз без подобен Център. Вече почти година той се издържа предимно от дарения, като на практика изпълнява държавния ангажимент по силата на подписани международни споразумения и европейски директиви да гарантира правото на децата да се възползват безопасно от възможностите на дигиталната епоха.

Необходими са спешни мерки от страна на държавните институции за осигуряването на устойчивост на Националния център. Неговото затваряне ще доведе до повече от 15 000 случая на онлайн насилие, тормоз и сексуална експлоатация над деца, които ще останат неадресирани и без интервенция. Нещо повече, с прекъсването на обученията и подкрепата на деца, родители и  професионалисти ще бъде прекратена и превенцията на онлайн насилие и тормоз, която обхваща над 400 хиляди деца годишно.

В писмото НМД представя подробна концепция за осигуряване на устойчивост на националния Център за безопасен интернет:

За да бъде гарантирано функционирането на Националния център и посрещането на сигналите, е нужно осигуряването на 3 основни типа дейности:

1.Гореща линия– 24 часова услуга, онлайн механизъм за докладване на сигнали за кибер престъпления срещу деца, като сексуална онлайн експлоатация, изнудване и други, проверка и предаване на информацията на националните правоохранителни органи, Интерпол и Европол.

2.Консултативна линия за онлайн безопасност 123 124 – 8 часова услуга, в която експерти-консултанти информират и оказват подкрепа в ситуации на реален или потенциален риск за децата и младежите в интернет. Консултантите на линията са психолози, преминали специално обучение за консултиране, подкрепа и информиране в областта на онлайн безопасността на деца и юноши, родители и учители. Консултантите на линията работят за превенция на насилието в онлайн среда и осъществяват интервенция при ситуации на насилие като онлайн тормоз, груминг, секстинг, злоупотреба с лични данни, профили и самоличност онлайн и др. Като професионалисти, работещи с деца, те се ръководят от принципи, политики и специални процедури, които целят да гарантират правата и благосъстоянието на децата.

3.Превенционна дейност – развиване на капацитет и устойчивост чрез директна работа с деца – обучения на деца, родители, учители и други професионалисти за опасностите за деца онлайн и начините за тяхното предотвратяване; и комуникационна дейност – ежегодни информационни кампании на национално равнище.

Налице са няколко сценария за осигуряване на финансова устойчивост на Националния център за безопасен интернет.

Сценарий 1: Разкриване на бюджетна линия към Министерство на електронното управление чрез промяна в Устройствения правилник на МЕУ, която конституира структура за информиране, консултиране и реакция в случаи на онлайн тормоз и насилие над деца към Министерството (това е моделът, по който функционира Националната телефонна линия към Държавната агенция за закрила на детето).

Този сценарий е най-вероятен и в най-напреднала фаза по отношение на проверка на възможности да бъде реализиран и проведени разговори с отговорните институции. Необходима е единствено промяна в УП на МЕУ, която да бъде гласувана от Министерски съвет, след което услугата да бъде делегирана на Центъра за безопасен интернет. Това може да се случи в срок от два месеца и да бъде за период от 4 години.

Сценарий 2: Разкриване на бюджетна линия към Държавната агенция за закрила на детето по модела на Националната телефонна линия за деца (НТЛД) 116 111.

Финансирането на Националната телефонна линия за деца представлява бюджетна линия в рамките на бюджета на Държавната агенция за закрила на детето, осигурен от бюджетна програма “Подкрепа за децата и семействата” (класификационен код съгласно РМС №189/2020 1500.05.01). Разкриването на допълнителна бюджетна линия, която да осигури финансирането на Националния център за безопасен интернет може да използва готовия модел на НТЛД.

Сценарий 3: Създаване на Национален фонд за безопасен интернет към Министерство на електронното управление и/или Министерство на вътрешните работи и/или Министерство на образованието и науката.

Националният фонд е практика, съществуваща в някои страни (напр. Гърция), в който се създава Национален фонд, финансиран от едно или повече министерства. Този сценарий също създава възможност за сравнително лесно осигуряване на финансиране, но предполага допълнително проучване на механизмите и решенията, които да позволят създаването на Национален фонд. Допълнително, риск, който съществува при изпълнението на този сценарий, е и затруднена координация между отговорните министерства.

Сценарий 4: Разкриване на социална услуга като делегирана от държавния бюджет дейност през бюджета на Столична община.

Този сценарий изисква решение на Столичния общински съвет за разкриване на услугата и лицензиране на услугата от Агенцията за качество на социалните услуги. Макар и възможен, този сценарий е с най-ниска ефективност, тъй като, от една страна Националният център за безопасен интернет предоставя интегрирана услуга, която трудно може да се вмести в определението единствено на социалните услуги, и, от друга, изисква повече административни дейности и практически изисква най-ресурсоемък и вреемеемък процес.

Необходимият минимален бюджет за функционирането на Националният център за безопасен интернет е:

Този сайт използва бисквитки. Можете да ги изключите от настройките на вашия браузър.