Пропускане на връзки

Модели на взаимодействие между образователната система и родителите на деца със СОП, които се обучават в ЦСОП

Всеки, който поне малко е имал досег със семейства, където растат деца с така наречените „специални образователни потребности“ – а това означава най-различен вид увреждания – знае добре колко труден е животът на тези семейства. Знае как в повечето случаи поне единият родител – обикновено майката – се посвещава изцяло на детето си, а бащите (освен в случаите, когато напуснат семействата си) са напълно фокусирани в работа, за да изкарват прехраната за семействата си. Често ситуацията обаче остава непозната и не добре разбрана от институциите.

През 2020 г. Министерството на образованието възложи на Асоциация Родители да проучи моделите на взаимодействие между образователната система и родителите на деца със специални образователни потребности, които се обучават в Центрове за специална образователна подкрепа. Целта на изследването, дефинирана в заданието, е идентифициране на проблемни области и успешни модели на взаимодействие в партньорството между образователната система и родителите на деца със специални образователни потребности (СОП), които се обучават в ЦСОП.

Асоциация Родители се обърна към агенция Джънкшън България, където работят експерти с богат изследователски опит в социалната сфера.

Приложен беше качествен изследователски подход: провеждане на дискусии във фокус групи и дълбочинни интервюта с родители на деца, които се обучават в Центрове за специална образователна подкрепа, както и с професионалисти, работещи в тези центрове в различни по профил населени места в страната. Населените места са избрани, като са приложени следните критерии за подбор: наличие на ЦСОП, наличие /липса на други услуги за подкрепа на децата и техните семейства и големина на населеното място. Родителите са подбрани въз основа на следните критерии: минимум 3 години период на обучение на децата в помощно училище/ЦСОП, за да се идентифицират разлики в моделите на взаимодействие преди и след реформата на помощните училища, възраст на децата – родители на деца до 12 г. (14 деца) и над 12 г. (23 деца)5, основно полагащи грижи за детето (майка, баща, баба или дядо). Дискусиите са проведени в София, Плевен, Благоевград, Велинград и Нова Загора. Реализирани са 5 фокус групи с 30 родители на деца (от които 7 бащи), обучаващи се в ЦСОП, и 5 фокус групи с 44 професионалисти, работещи в тези центрове. 

Можете да прочетете изводите, препоръките и доклада тук.

Този сайт използва бисквитки. Можете да ги изключите от настройките на вашия браузър.