Пропускане на връзки

Картографиране на социалната среда в училище и на взаимоотношенията между училище и родители

През 2018 г., по задание на Министерството на образованието и науката, изследователски екип на Асоциация Родители реализира широкомащабно качествено социологическо изследване, чиято цел е да направи първоначално картографиране на социалната среда в училище и да се фокусира върху взаимодействието семейство-училище.

Подходът на изследването е чрез качествени изследователски методи – такива, които се основават на директен контакт с респондентите и позволяват навлизане в дълбочина в различните образователни и социални контексти – да натрупаме данни за най-различни типове училища. Така работихме в училища в София, 3 големи града и 4 малки, и 10 села. На тези места проведохме общо 11 фокус-групови дискусии с учители и родители, и общо 20 дълбочинни интервюта с родители и педагогически специалисти. Освен това подбрахме едно училище, което разгледахме като специфичен случай на работа с родители (case study), и разгледахме всеки аспект от работата на училището.

Данните, и съответно докладът, съдържат изключително много и пъстра информация. Синтезирано, изследователският екип на Асоциация Родители в състав Йордан Йосифов, Николай Михайлов, Стефан Лазаров и Деян Петров, предложи следните предложения за интервенции за взаимодействие на учителите с родителите:

  • Училищно управление на случаи
  • Професионални учебни общности
  • Интервенция „Общностно развитие“

Ако ви е интересно да научите повече за тях, можете до направите тук.

Целият доклад от изследването можете да прочетете тук.

Този сайт използва бисквитки. Можете да ги изключите от настройките на вашия браузър.