Пропускане на връзки

Асоциация Родители обучи над 200 директори на детски градини

Екипът на Асоциация Родители имаше удоволствието да бъде част от лекторите по време на обучителна среща за директори на детски градини в град София, организирана от Столична община и Регионално управление на образованието – София-град.

В рамките на срещата Яна Алексиева, изпълнителен директор на Асоциацията, и Зорница Трифонова, координатор образователни програми и социално-емоционално учене, запознаха участниците с Методиката за системно взаимодействие между родителите и детската градина „Родители и учители: заедно за детето“, разработена от Асоциация Родители. Те обърнаха специално внимание на необходимостта от изграждането на план, основан на нуждите на родителите, учителите и децата, в който да има ясно описани стъпки и принципи за адаптация на най-малките в присъствието на родител. Разказаха подробно за нуждата от регулярни индивидуални срещи за обратна връзка към родителите и за организирането на общностни събития и инициативи в детската градина с активното участие на родителите.

За да бъде преживяването смислено и полезно за директорите, те бяха поканени да се включат в дискусия под надслов „За какви взаимоотношения с родителите си мечтаем и от какъв ресурс и подкрепа имаме нужда, за да го постигнем?“. В нея се включиха и представители на дирекция „Образование“ към Столична община и общините по райони и РУО, които имаха възможност от първо лице да чуят какви са нуждите от подкрепа и как могат да съдействат.

Оформиха се следните ключови потребности:

  • Достатъчно време за спокойна и конструктивна комуникация;
  • Квалификация на работещите в детските градини;
  • Ясно и точно регламентирани отношения и инструментариум;
  • Добронамереност и доверие;
  • Финансови ресурси;
  • Повече специалисти работещи с децата – учители, психолози, ресурсни учители, помощник на учителя;
  • Практически обучения съвместно на родители и учители;
  • Медиация при възникване на конфликтни отношения;
  • Супервизия и интервизия за екипите в детските градини;
  • Партньорска подкрепа от РУО и СО.

Участниците в обучителната среща стигнаха до извода, че само истинското взаимодействие между всички възрастни – родители, учители, община и РУО, може да изгради здрав и устойчив мост, върху който децата да растат щастливи, уверени и мотивирани, а родителите и учителите да се чувстват подкрепени.

 

Този сайт използва бисквитки. Можете да ги изключите от настройките на вашия браузър.