Пропускане на връзки

Яна Алексиева за важността на връзката училище-родители-деца

Срещаме ви отблизо с Яна Алексиева, изпълнителен директор на Асоциация Родители.

Мотивацията на Яна да е част от екипа на Асоциация Родители е вярата й във важността на качественото образование и развитието на децата в среда, ориентирана към техните нужди и уважаваща личността им. Работата й в Асоциациятa е свързана с подкрепа на училищни екипи да изградят ефективна комуникация с родителите, със застъпническа работа за подобряване на качеството на образование, с гарантиране правата на децата. В ролята си на училищен медиатор подкрепя и работи по различни казуси, които са възникнали. 
По образование Яна е детско-юношески психолог, като през целия й трудов път е работила с деца, родители и професионалисти, занимаващи се с деца и образование. Основен фокус в работата й са взаимоотношенията между семейството и училището и темата как те могат да подкрепят детето в израстването му. За нея е изключително вдъхновяващо да участва в промяната на света с хора, с които говори на един език.

 

Какво е да си родител в днешно време?
Вярвам, че за повечето хора да си родител е щастие и пълноценност. Родителството дава много на един човек! Дава му възможност да обича безрезервно, да полага грижи и да вижда как пред очите му се развива един друг човек и малка личност. Дава и възможност на нас, възрастните, отново да се свържем с децата в себе си.
Но родителството носи и своите предизвикателства, тревоги, въпроси, размисли, неувереност. Ценно е да се развиваме като родители, да се допитваме до други родители, да намираме професионалисти, на които имаме доверие, да развиваме уменията си, за да разбираме децата.

Асоциация Родители активно работи за подобряване на връзката училище-родители-деца. Защо тя е толкова важна?
„За да отгледаш дете е нужно цяло село” – това е една от любимите поговорки на нашата организация.
Значимите възрастни, които са в живота на едно дете, са неговите родители и учители. Години наред отношенията между тях са се пренебрегвали, замаскирани са били зад послания, че учителите общуват формално с родителите, че училището е институция. Нашата вяра е, че училището е и трябва да бъде място за човешки отношения и знания, пространство, което създава училищна общност, в която са включени децата, учителите и родителите.
Редица образователни модели по света също доказват, че системната връзка между родител и учител е нещо постижимо и смислено. Необходимостта да изградим доверие и уважение един към друг като възрастни носи смисъл и възможност детето да порасне в сигурна среда.
Преди повече от 20 години започнахме да трупаме опит, практики и знания, които доведоха до създаване на методика за изграждане на училищна политика за системно взаимодействие между учителите и родителите. Заедно с редица училища изграждаме тяхната училищна система за общуване с родители и ги подкрепяме да преосмислям нагласите си към родителите, да оставят някои остарели подходи и да изпробват нови такива, които носят удовлетворение за всички.
Силно вярваме, че партнирането, доверието и уважението между родители и учителите са ценни за детето. И го доказваме през опита си…

Част от дейността на Асоциацията е провеждането на обучения на учители. На какво искате да ги научите?
Вярвам, че ние не правим просто обучения. Ние целим нашите срещи с учителите да бъдат свързани с преживяване, споделяне на опит, търсене на решения, обръщане към конкретните нужди на самия учител и подкрепа за промяна. Ясно осъзнаваме, че промяната на подхода и нагласата към включване на родителите и изграждане на училищна общност, не е лесен и бърз процес, но е възможен.
Искаме да споделим с учителите всички добри практики, които знаем. Надеждата ни е да видим все повече училища, които израждат системен подход за партниране с родителите.

Срещата се и с доста родители. Какви са вашите послания към тях?
Работата ни и партнирането ни с родители ни носи смисъл. С нас се свързват родители, които имат нужда от подкрепа или пък са събрали емоции и искат да се включат и работят за промяната в образованието и средата на децата.
Посланията ми към всички родителите са на първо място да вярват в себе си и да се развиват като родители, разбира се, да обичат децата си, да говорят с тях, да се смеят. Да отглеждат спокойни и усмихнати деца.

Много родители и учители се оплакват, че комуникацията между училището и семейството е нарушена. Къде се крие проблемът и как да я подобрим?
Затрудненото общуване между родители и учители има различни аспекти, но често се дължи на липсата на изградено доверие, уважение и признателност и от двете страни. А между тези страни седи детето. Необходими са целенасочени усилия за промяна на общуването. Отношенията в училище обаче не могат да бъдат формални, те следва да се изграждат и от двете страни.

Как може родителят да се включи активно в училищния живот?
Проведените от нас изследвания и натрупаният опит през разговори показват, че по-голямата част от родителите не само имат желание да общуват с училището, но биха искали това да се случва по възможност поне веднъж седмично. Най-малкото, което очакват, е да получават своевременно и достатъчно често информация какво се случва с децата им. При по-малките ученици тази тенденция е по-силно изразена, при по-големите обаче родителите вече започват да се оттеглят лека-полека от прякото участие в училищния живот на децата си, което е свързано и с порастването на детето.
Ето и няколко препоръки:
• Не се поддавайте на внушението, че повечето родители избягват да общуват с училището.
• Проверете кога са обявените приемни часове на учителите и се възползвайте от възможността да се видите с тях. Ако времето не е удобно за вас, договорете друго време и го спазвайте – взаимното зачитане е в основата на добрите взаимоотношения.
• Поставете въпроса за провеждане на поне една тематична родителска среща годишно по въпроси, по които би ви било полезно „да си сверите часовника“ с другите родители и със специалистите – размера на джобните, използването на мобилни устройства, кризите на пубертета, кариерното ориентиране или който и да било друг въпрос, който смятате за важен за голяма част от родителите.
• Откликвайте на поканите от училището към вас.

Ако детето не се чувства добре в училище – кои може да са причините, как да разберем и какво да правим?
Причините едно дете да не се чувства добре могат да са много и различни и не винаги е задължително да са свързани с училище, може то да е мястото за проява. Голямата препоръка към родители и учители е да общуват помежду си и да не забравят да споделят и заедно да търсят решения, да се допитват един до друг.

Как да научим децата да обичат училището?
Децата следват нашите нагласи и отношения, ние може да сме силен мотиватор в това те да се чувстват удовлетворени и радостни в училище. Разбира се, децата преминават през различни етапи от развитието си и невинаги наложените правила и изисквания от страна на училището са им по вкуса. Но в тези случаи, а и по принцип, е важно да помогнем на детето да осмисли времето, прекарано в училище и да наблегнем на позитивните преживявания.

Този сайт използва бисквитки. Можете да ги изключите от настройките на вашия браузър.