Пропускане на връзки

Първата родителска среща за 1.клас и как да изградим успешна училищна общност

15-и септември наближава и ето че родителите на първокласниците ще се срещнат за първи път с учителите на децата си. Те ще бъдат поканени на първа родителска среща, която се свиква от училищното ръководство. Тя  има информационен характер и се провежда преди началото на учебната година от класния ръководител.

Разясняват се най-важните правила и изисквания на училището, родителите се уведомяват какво е нужно да набавят за нормалното протичане на учебния процес и се посочват най-важните дати в училищния календар – началото и края на учебната година, училищните празници, ваканциите. Това е достатъчно много информация за една среща, и то първа. Хубаво би било, ако по време на нея успеете да реализирате и най-важното – да положите основите на едни пълноценни отношения с класния ръководител на вашето дете и с останалите родители.

Ето няколко техники как да се опознаете с родителите на другите деца и съвместно да изградите успешна училищна общност:

Опознайте се. Нека всеки родител се представи и каже нещо кратко, което представя силната страна на детето му. Можете да запомните имената си по-бързо, ако поне на първите родителски срещи носите етикети с тях.

Осигурете канали за комуникация помежду си. Още на първата родителска среща направете списък на родителите в класа, който съдържа: име и фамилия на родителя; име на детето; телефон и имейл за връзка с родителя.

Размножете списъка и го дайте на всеки родител. Направете си e-mail група и/или група в социална мрежа – така лесно ще общувате помежду си и с класния ръководител.

Постигнете общо съгласие по ключови теми. Съвместно с класния ръководител изработете общи родителски правила по важни въпроси като джобните пари, мобилните телефони, правото за самостоятелно напускане на училището, пребиваването в училищния двор, ходенето до бюфета и стола, училищната униформа и др.

Обикновено родителските срещи се свикват от класния ръководител, най-често по график, спуснат от училището. Това означава, че в рамките на учебната година има две, най-много три родителски срещи. Родителската среща може да бъде свикана и по инициатива на родителите, когато има за обсъждане въпрос, който те смятат за важен.

Когато родителската среща е добре планирана и добре структурирана, тя е изключително полезен инструмент за изграждане и сплотяване на родителската общност – родителите заедно вземат решения, свързани с развитието на децата: използване на телефони в училище, по колко дневни да им се дават (особено в първи и втори клас, когато за децата това е ново), да им се дава
ли храна в кутия и каква и т.н. Това е пряк път към осигуряване на по-добра среда за децата в училище. Родителската среща е мястото и времето, където да бъдат обсъдени въпросите от общ интерес: въвеждане на общи правила, планиране на общи събития, подобряване на материалната база, обсъждане на теми, свързани с развитието на децата в съответната възраст и т.н.

Още ценна информация и съвети за родители на първокласници може да откриете в наръчника на Асоциация Родители „Добре дошли в 1.клас!“

Този сайт използва бисквитки. Можете да ги изключите от настройките на вашия браузър.