Пропускане на връзки

Нашето детство бе различно. Децата ни вече живеят друг живот, но ние трябва да сме до тях!

Времената, в които децата играеха по цял ден навън, гледаха детски филмчета два пъти седмично и с нетърпение чакаха “Милион и едно желания“, за да видят любимите си герои няколко пъти в годината, са безвъзвратно отминали. Днешните деца растат и живеят в един абсолютно нов и непознат и за нас свят, неотменна част от който е екранът. Те жадуват за дигиталните си преживявания все повече, повече дори от това да са навън с приятелите си.

Пред днешните деца се открива вселена пълна с думи, образи, послания, която поглъща вниманието им без пауза, а често и без контрол. Вселена, за която ние, родителите, не знаем много, а тя всъщност може да бъде крайно недружелюбна. Все повече родители остават с усещането, че децата ни живеят детство, непознато и невидимо за нас, детство, пълно с измислени герои и криви огледала. Те, както и ние преди време, обаче имат нужда от водач, учител, ментор, някой, който да ги води и напътства в техния виртуален свят.

Как родителите да бъдат подкрепени в усилията им да бъдат до децата си и да им помагат да различават добро от зло в дигиталния свят е темата на проект „Дигиталните родители – как да отгледаме дигитално грамотни деца?“ на Асоциация Родители, с партньорството на район Слатина на Столична община.

За да стигне до съвременните родители и да отговори на нуждите им, кампанията залага на въздействащ видеоклип, който разказва за дигиталния свят на децата, пречупен през спомените на родителите за тяхното собствено детство. Основното послание на клипа е, че родителите трябва да бъдат водачите на своите деца, да ги наблюдават, напътстват, да знаят какво се случва в тяхното лично пространство, макар и виртуално. Това е необходимо, за да ги научим да различават опасностите и онлайн тормоза и да ги предпазим от всякакви заплахи в онлайн пространството.

Проект „Дигиталните родители – как се отглеждат дигитално грамотни деца?“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община – Програма „Европа“ 2022  от  СНЦ „Асоциация Родители“ в партньорство с Район Слатина на СО.

[](<>)

Този сайт използва бисквитки. Можете да ги изключите от настройките на вашия браузър.