Пропускане на връзки

Какво трябва да знаем за Консултативната линия за безопасен интернет?

Безопасността на децата в онлайн пространството е въпрос от изключителна важност, особено във време на пандемия и наложилото се от обстоятелствата онлайн обучение. Обикновено една от първите родителски тревоги е как се отразява на здравословното състояние на подрастващите дългото стоене пред екрана и то в не особено удобни пози. По темата е писано доста и лесно може да се намери подходяща и полезна информация.

Но дигиталната среда носи и други рискове, свързани със социалното, емоционалното и като цяло с психичното развитие на децата и юношите. Oнлайн тормозът, контактите с непознати в мрежата, сексуалният тормоз, речта на омразата и вредното съдържание са само част от тези опасности. Освен тях геймингът, който повишава риска от възникването на опасни ситуации покрай играта, грумингът (подмамване на дете с цел сексуална злоупотреба), секстингът (флиртуване чрез снимки или видео онлайн) и сексторшънът (изнудване след получаване на сексуално изображение) са реални и то сериозни заплахи за безопасността на подрастващите.

Именно с цел да помогне на децата и юношите да пребивават безопасно в дигиталния свят през 2012 г. беше създадена Консултативната линия за безопасен интернет – услуга, предоставяна от Центъра за безопасен интернет, част от европейската мрежа на консултативните линии „Insafe”, която се финансира от програма „Безопасен интернет“ на ЕК. Консултантите на линията предоставят информация за рисковете, свързани с използването на интернет от подрастващите, както и за различните начини за справяне с тях. Консултантите информират и оказват подкрепа в ситуации на реален или потенциален риск за децата и младежите в интернет. Консултациите са подходящи за деца и млади хора, но също така и за родители и възрастни, полагащи грижи за деца (учители и други професионалисти).

Консултантите на линията са психолози и социални работници, преминали специално обучение за консултиране, подкрепа и информиране в областта на онлайн безопасността на деца и юноши. Консултантите на линията работят за превенция на насилието в онлайн среда и осъществяват интервенция при ситуации на насилие като онлайн тормоз, груминг, секстинг, злоупотреба с лични данни, профили и самоличност онлайн и др. Като професионалисти, работещи с деца, те се ръководят от принципи, политики и специални процедури (https://www.betterinternetforkids.eu/bg/policy/insafe-inhope), които целят да гарантират правата и благосъстоянието на децата.

При разговор с консултантите на линията всеки обадил се – дете, родител или учител, може да запази анонимността си. Самите консултанти също са анонимни. По време на разговора консултантът задава уточняващи въпроси, за да изясни ситуацията и да разбере с какво може да бъде полезен. Тъй като неприятните или рисковите ситуации обикновено пораждат разнообразни и понякога доста интензивни емоции, по време на разговора консултантът може да прецени, че първо те трябва да бъдат поставени на фокус. По този начин той цели да подкрепи и да помогне на потърсилия помощ по-лесно да стигне до ефективно решение на проблема.

Най-често деца и тийнейджъри търсят подкрепа на Консултативната линия за ситуации, свързани с онлайн тормоз, секстинг, откраднати профили и технически настройки. Родителите са следващата по обем група, която се свързва с консултантите на линията по въпроси, отнасящи се до онлайн безопасността на техните деца. Консултативната линия работи и в посока да предоставя допълнителна информация на професионалисти, работещи с деца, за интернет безопасността като цяло, както и за спецификите на работата с деца жертви на онлайн тормоз.

Асоциация „Родители“ е основен партньор на Фондация “Приложни изследвания и комуникации” в Националния център за безопасен интернет. В рамките на Националния център за безопасен интернет, освен Консултативната линия за онлайн безопасност работят още два компонента – Гореща интернет-линия за борба с разпространението на вредно и незаконно съдържание в българското интернет пространство – http://web112.net, поддържана от Фондация “Приложни изследвания и комуникации”, и информационно-обучителен център за безопасен интернет (http://safenet.bg).

В рамките на няколко последователни статии ще ви запознаем с онлайн рисковете, с които най-често се сблъскват децата, както и с насоки как като родители може да подкрепите и предпазите децата, без да ограничаване свободата и любопитството им.

Консултативната линия работи всеки работен ден между 10 до 18 ч., чрез:

• телефон 124 123 (0.14/0.15 лв., независимо от продължителността на разговора)

Чат-модул (бутона „За съвет“)

• по всяко време чрез имейл: Helpline@online.bg

При въпроси, зададени на имейл, се отговаря в рамките на три работни дни.

Този сайт използва бисквитки. Можете да ги изключите от настройките на вашия браузър.