Пропускане на връзки

Каква трябва да е средата за децата ни?

Деница Караджова и Ивелина Иванова са две майки, които са се заели с трудната задача да инициират облагородяване на училищните тоалетни в София. Каузата им е свързана с облагородяване на средата – започват с проекта си “София избира децата” за преустройство на училищните тоалетни в Столична община.

Представете се, разкажете ни защо се захванахте с тази кауза?

Ние сме архитект (Ивелина) и урбанист (Деница). Темата за градската среда ни е вълнувала винаги – достъпност, безопасност, флуидност, атмосфера. В последните години все по-ясно се фокусирахме конкретно върху градската среда за децата. А къде децата ни прекарват най-голяма част от деня си, какво очакваме да получат и да дадат там? Това място, разбира се, е училището. Така че работим в посока осъвременяване на мисленето по темата физическа училищна среда.

Каква трябва да е средата за децата ни?

Трябва да е гъвкава – напр. класната стая трябва да дава възможност за движение, за разместване на обекти, за комбиниране на дейности;

Трябва да се използва ефективно – голяма част от сградния фонд днес не се използва на 100% – напр. коридорите са само транзитни пространства, за да стигнеш от класната стая до тоалетната. А могат и трябва да предлагат кътове за игра, за релаксация, за колаборация, за префокусиране;

Трябва да е съвременна – не просто като цветове и оборудване, а като обща концепция за обемите, като възможности, които предоставя, като компетенции, които подпомага;

Трябва да е безопасна и достъпна – в училище трябва да има не само достъп, но и подходящи пространства за всички деца;

Кой е начинът да изберем най-подходящата среда за децата?

В днешно време повечето родители нямат избор на училище и училищна среда според нуждите на детето си. Затова задачата на училищната среда е още по-трудна. Във всяко училище трябва да се създадат пространства, подходящи за всички ученици – за деца с различни таланти и интереси, за деца с различен темперамент и нива физическа активност;

Детското участие в средата – има ли такова животно?

Това е ключова стъпка. В проекта ни за осъвременяване на училищни тоалетни (София избира децата) заложихме политика за„въвличане“ на децата като задължително изискване към всички кандидатстващи общности. Средата не просто трябва да се създава с мисълта за децата. Има фази, в които децата задължително трябва да участват, за да се гарантира устойчивост, ангажираност и максимален ефект от „подобренията“.

Родителите и къде е мястото им в подкрепа за развитие на средата?

Силно вярваме в конструктивното участие на родителите за развитие на средата в училище. От помощ за ясно дефиниране на проблемите, приоритизиране на намесите, разработване на допълващи финансови механизми, работа с децата, въвличане на съмишленици и др. Директорите на училища трябва да имат педагогически, финансови, организационни и управленски умения, за които преминават през различни обучения. Но не им е осигурена никаква подготовка за това какви са съвременните изисквания за училищна среда и как да бъде постигната такава. Подобряването на физическата среда е може би частта от директорските „задължения“, за които директорите са масово най-неподготвени и имат нужда от конструктивна и оперативна помощ от страна на родителите.

Този сайт използва бисквитки. Можете да ги изключите от настройките на вашия браузър.