Пропускане на връзки

Индивидуалната обратна връзка на учителя към родителя: Защо е важно да я има?

Искате ли да знаете какви са талантите, силните страни и предизвикателствата в образователния процес за вашето дете? Ще ви бъде ли полезно, ако получавате подобна обратна връзка през определен интервал от време? Бихте ли се радвали учителите да ви търсят лично не само по неприятни поводи?

Започваме неслучайно годината с тази тема, която е важна за нас, и върху която работим от години – взаимодействието между училището и родителите. Стартираме с нея, защото си пожелаваме все по-често да я споменаваме и да виждаме напредък по реализирането й. Вярваме, че всеки родител би се радвал на обратна връзка от учителите по отношение на детето си, тъй като всъщност то е в центъра на тези отношения, а целта им е неговото развитие в една насърчаваща образователна среда.

Въпреки че  у нас се шири схващането, че родител и учител общуват основно при проблем, според редица проучвания и двете страни не биха искали това да е така. Освен това в България вече има училища, които осъзнават важността на тези контакти и там където те съществуват и се развиват, училищният климат се подобрява и образованието се осъществява по добър начин. Бърз преглед и към примерите от други страни показва също, че взаимодействието между училище и родители е практика, която всъщност носи много предимства, и то най-вече за детето и неговото представяне в училище. В забързаното ежедневие често можем да пропуснем детайли от образователния процес и именно тази обратна връзка би ни помогнала да обърнем специално внимание и да наваксаме.

Затова е важно всяко училище да има собствена цялостна политика за взаимодействие с родители, включваща инструменти за взаимодействие с всяка специфична група родители и с родителите по отделно. Така образователната система би привлякла за партньор най-ценния ресурс – родителите с техните идеи, контакти и най-вече с неподправения им стремеж и желание децата им да успеят.

В Асоциация Родители от години работим за създаването и успешно поддържане на действаща училищна общност, което води до повишаване на доверието между родители и училище и насърчава партньорството между тях. Ние се стремим именно към налагане на модел в училище, при който контактите с родителите не се ограничават само до ситуациите, при които има проблем, а точно обратното. Според нас е необходимо да има структура и планиране на взаимодействието, част от което е и регулярната обратна връзка към родителя относно детето му – практика, която отдавна съществува в други образователни системи.

Подобен инструмент в отношенията е жест на внимание към родителя и позволява той да бъде запознат подробно с напредъка на детето, със силните и слабите му страни. Важно е обратната връзка да е насочена и към двамата родители, да е периодична, а не спорадична, да съдържа не само информация за представянето на детето в образователния процес, а и за поведението и социализацията му.  Всичко това е само в интерес на ученика, тъй като всички замесени страни имат необходимата информация и могат заедно да работят върху представянето му в училище и върху индивидуалното му развитие и израстване.

Друг полезен инструмент са въвеждащите и тематични родителски срещи, общностните събития, създаване и поддържане на дружелюбна физическа, емоционална и онлайн среда.

А важността на всичко това ни връща към въпроса, че подобен подход за съжаление все още не е възприет като практика в образователната ни система и учителят все още търси родителя най-често при криза. Тук е мястото да отбележим, че именно гореизброените мерки помагат за по-лесното преодоляване на кризисните ситуации, защото те неминуемо възникват, дори когато е налице желание и политика на училището за взаимодействие с родителите. Когато обаче училището има ясен алгоритъм за действие при конфликти и има подкрепата и упората на родители и на цялата училищна общност, тогава те се разрешават много по-лесно и по-бързо, без разрушителни последствия за учениците, педагогическия и непедагогическия персонал и родителите.

Този сайт използва бисквитки. Можете да ги изключите от настройките на вашия браузър.