Пропускане на връзки

„Родители и учители: Заедно за детето“ – Защото партньорството е важно

Активното партньорство между родители и учители е важно условие по пътя към изграждане на модерна, позитивна и добра образователна система. Около това мнение се обединиха участниците и гостите на конференцията „Родителите и учителите: Заедно за детето“,  която се проведе вчера в Launchee, ЦУМ. Организатор на форума е Асоциация Родители.

Конференцията, посветена на връзката между училище/детска градина и семейство, събра на едно място учители, директори, родители, психолози и официални лица, които заедно разискваха перспективите за подобряване на образователната среда и засилване на сътрудничеството между родители и учители в името на благополучието на децата. Специални гости на събитието бяха министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков и председателят на Комисията по образование в Народното събрание Красимир Вълчев.

Проф. Галин Цоков: „Необходимо е силно партньорство между учители и родители за емоционалното и социалното развитие на детето“

Форумът бе открит от проф. Галин Цоков, който заяви: „Необходимо е силно партньорство между учители и родители за емоционалното и социалното развитие на детето. Усилията ни трябва да се концентрират върху развитието на силните страни на детето, а не само върху грешките, които допуска или трудностите, които има в образованието. Ключът към доброто образование е модерна, позитивна и добра образователна среда. Много важна е темата, която днес ще обсъдите тук – как ангажираните родители да се включат по-успешно с добрите учители в тази екосиситема на образование, възпитание, личностно развитие на учениците“.

Ролята на активното сътрудничество между родители и учители в процеса на изграждане на една по-добра образователна система бе призната и потвърдена и от председателя на Комисията по образование в Народното събрание Красимир Вълчев.

Благодаря на Асоциация Родители за всичко, което прави. Убеден съм, че ще имаме по-добра образователна система, ако имаме силни и активни родителски организации. Заедно трябва да провеждаме няколко важни политики, една от които е именно политиката на партньорство и ние го правим през последните години. Тук виждам представители на всички партньорски организации и се надявам да работим в посока на това да формираме една коалиция, и политическа, и образователна, коалиция от граждански организации, която да подкрепя основните политики в образованието. Смея да твърдя, че имаме консенсус какъв е проблемът, имаме ясна диагноза, знаем какво трябва да направим, какви са решенията. Трябва ни последователност. Освен политиката на партньорство, която споменах, трябва да премахнем културата на формализъм и да променим начина на учене. Учебните програми и оценките възпроизвеждат културата на заучаване, която е основен проблем в системата. Вижда се и от PISA – акцент върху знанията, не върху уменията“, посочи Вълчев.

Да бъдем онези възрастни за децата, които ще им помогнат да израснат щастливи, уверени, знаещи, мотивирани и пълни с мечти

Изпълнителният директор на Асоциация Родители Яна Алексиева от своя страна изрази надежда, че в края на форума всички присъстващи ще си тръгнат с вярата, че родителите и учителите заедно могат да постигнат много.

Водещ на конференцията бе Георги Еленков, част от секретариата на Национална мрежа за децата, който откри събитието с думите: „Вярвам, че всички ние, които сме се събрали тук днес, сме водени от стремежа и желанието да бъдем онези възрастни за децата, които ще им помогнат да израснат щастливи, уверени, знаещи, мотивирани и пълни с мечти“.

Национално представително изследване „Българското училище – погледът на родителите“

Думите на официалните лица се потвърждават от националното представително изследване „Българското училище – погледът на родителите“, проведено от Асоциация Родители, което бе представено публично за първи път по време на конференцията от Давид Кюранов, социолог от екипа на Асоциация Родители и ръководител на проучването.

Важен извод, който се откроява в него, е, че родителите искат децата им да получат от образованието си както знания и умения, които да са им полезни в живота, така и ценности и собствен морал.

Цялото проучване – данни, изводи, нагласи, свързани с отношението на родителите към училищното образование, може да намерите тук.

В рамките на конференцията и стъпвайки на резултатите от проучването се проведоха и две панелни дискусии с експерти и представители на училища на теми „Трудните случаи: какви са перспективите и нуждите за подобряване на ситуацията?“ и „Добри практики в България“, които може да чуете тук:

На форума Яна Алексиева и Зорница Трифонова, координатор Образование и Социално-емоционални умения в Асоциация Родители представиха програмата “Цялостна училищна политика за взаимодействие с родители”, създадена от организацията. Тя поставя акцент върху изграждането на системен подход за партниране между родителите и учителите. Програмата е ценен източник на подходи и похвати, които гарантират създаването на силна училищна общност и индивидуален подход към всяко дете, а това само по себе си е необходимо условие за справяне с трудните случаи и дори предотвратяването на ситуации, в които вече говорим за трудни случаи.

Снимки: Антон Василев

 

 

Този сайт използва бисквитки. Можете да ги изключите от настройките на вашия браузър.