Пропускане на връзки

Асоциация Родители отново с призив за въвеждане на едносменен режим в училищата

До проф. Галин Цоков

Министър на образованието и науката

Относно: Становище на Асоциация Родители по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Асоциация Родители е организация, която от години застъпва и работи в посока на качествено образование и среда за децата ни, съобразени с правата и нуждите им, с грижа за благосъстоянието им.

Повече от 10 години, организацията ни се бори и застъпва за спешно преминаване на българските училища към едносменен режим на учене. За съжаление през всички тези години, макар и да се правят стъпки в тази посока, те все още са недостатъчни и не са завършени. Едносменният режим на учене следва да гарантира възможността на всяко едно училище да може да създаде режим и процес, който да е съобразен с детето, за да даде пространство както за по-качествено учене и развиване на умения, така и за по-здравословна среда.

Един от сериозните проблеми на училищната ни система е прекалено ранното започване на учебния ден, което се налага в голяма степен от необходимостта училището да е на две смени. Ранното започване на учебния ден е последствие от липсата на сграден фонд и воля, а не е в полза на децата и тяхното учене.

Би следвало с преминаване на едносменен режим, всяко училище да може да промени началото на учебния ден, така че той да е съобразен с децата и да не е по-рано от 8:00. По тази причина изразяваме силното си притеснение от предложението за изменение на чл.6 от ал. 2, което гласи „не по-рано от 8,00 ч.“ се заменят с „не по-рано от 7,30 ч.“.

Към това предложение липсват посочване на аргументи какво го налага, след като училищната система следва да работи все по-интензивно към преминаване на едносменен режим, както и да спазва стриктно здравето и правата на децата.

Доказано е, че едно дете има нужда от пълноценен сън и здравословна храна, за да може да има качествен ден, да има мотивация за учене, да може да запази по-дълго способностите си за концентрация и внимание. Стартирането в 7:30 ч., липсата на достатъчно време за игра и спорт, невъзможността за спокойно хранене са причини за редица последващи здравословни проблеми и стрес.

Ето и един научен факт, който е важен да се вземе предвид – Циркадният ритъм на децата и младите хора между 12 и 19 години се измества, съответно те заспиват по-късно, в същото време имат нужда от пълноценен сън средно 9 часа на денонощие. Друг доказан факт е, че резултатите и постиженията на учениците се повишават с близо 30 %, само от това, че учебният ден започва след 9:00 ч..

Още един факт от практиката, който учители, родители и деца споделят, е, че когато учебните занимания започват в 7.30ч., през 1-ия и 2 –ия час децата са пасивни, отпуснати, разконцентрирани и все още сънени, някой буквално спящи. Това е изцяло в ущърб на децата, учебния процес и учителите и е безпредметно губене на време и ресурс. Има училища, които могат и се съобразяват с това и като първи часове в програмата залагат на по-леки предмети. Това обаче генерално не е решение, защото всеки час е ценен и всяко знание и умение, което детето може да придобие в училище, е важно да не бъде отнемано.

Друг много важен аспект в нашето образование, който не бива в никакъв случай да бъде изпуснат, се отнася до множеството деца, на които се налага всеки ден да стигат до училището си, което е в друг град и да преминават немалко километри. Това налага тези деца да тръгват от къщите си към 6:30 ч., за да успеят да са в училището, дори когато то започва в 8:00 ч.

Да не забравяме, че изпитите след 7 клас разпръскват децата в различни училища, които често не са близо до дома на ученика, което отново предполага прекалено ранно ставане, за да може той да бъде в 7:20 в сграда на училището.

В обобщение, предложената промяна е в дълбок разрез с интереса на децата и не съответства на техните нужди. Тя освен това създава предпоставки за влошаване на здравословното и психичното им състояние, затруднява уменията и възможностите им за учене. Освен това изразяваме силното си притеснение, че това ще забави процеса по промяна на структурата на учебния ден на едно училище, така че той да е качествен и пълноценен за децата и училището да бъде възможност за развитие на знания, умения, творчество и спорт, а не място, в което децата и учителите се задъхват от бързане да преминат към следващия час и задача.

Бихме препоръчали горещо, Министерство на образованието и науката да направи допитване до мнението на учениците относно началния час на учебния ден, защото не бива да забравяме, че детско мнение е важно, ценно и смислено и че училището е създадено за децата!

Асоциация Родители остава на разположение за последващи разговори и дейности за подобряване на качеството на живот и учене на децата.

Яна Алексиева,

Изпълнителен директор,

Асоциация Родители

Този сайт използва бисквитки. Можете да ги изключите от настройките на вашия браузър.