Пропускане на връзки

Ранната детска грижа в България: Ново изследване разкрива какво е положението у нас  

Всяко дете в Европейския съюз има право на достъп до висококачествена грижа и образование в най-ранна възраст, които да не са обвързани със социален, икономически и културен статус. Това е посочено на страницата на Европейската комисия. На нея се уточнява още, както между другото разкриват и много изследвания по темата, че ранната детска грижа поставя основите за по-нататъшния успех в живота, що се касае до образование, благосъстояние, трудоспособност и социална интеграция. В крайна сметка осигуряването на висококачествена ранна детска грижа се разглежда като високоефективна инвестиция в образованието на децата и им помага да развиват умения и да трупат знания много по-лесно.

Какво е положението по отношение на ранната детска грижа у нас обаче?

Ново изследване хвърля повече светлина по този въпрос. То е проведено съвместно от Фондация за децата в риск по света и Фондация „Институт за устойчиво развитие на правото“ в изпълнение на проект „Ранното детско развитие – споделена грижа и отговорност на обществото“.

В рамките на проекта е осъществен мониторинг на учебната програма в образователните институции за малки деца, чиято цел е да предостави информация, спомагаща за подобряване на изпълнението на дейностите и улесняване на прилагането на политики за ОГРДВ (Образование и грижи в ранна детска възраст).

Изследването обхваща 5 общини в страната – София, Луковит, Оряхово, Мездра и Търговище, като във всяка община са поканени да участват по 2 детски градини. Встрани от широкоизвестния проблем с недостига на места в София и големите градове, от проведените дискусии във фокус група с екипи на ДГ и направено онлайн проучване сред 213 родители се очертават и други проблеми. На първо място става ясно, че в образователните направления превес вземат задачите, свързани с познавателното развитие на децата, за сметка на емоционалното, социалното и личностното развитие. „Всичко това е нормативно зададено и не може да бъде променено“, изтъкват учители.

Играта като средство за учене

Проучването разкрива за съжаление, че на много места децата са оставени да играят, но играта не е средство за учене. Играта е допълнителен инструмент в процеса на познавателно развитие, а не основна форма на учене в ранната възраст, каквато е практиката в много други страни, които са сочени като добър пример за ОГРДВ. Все още се разчита на предучилищно образование, което е регламентирано и предзададено като съвкупност от задължителни изисквания и програми. Адаптирането и гъвкавостта  на програмната система се затрудняват и от високия брой на децата в групите. Освен това става ясно, че на много места индивидуалната работа с деца е почти сведена до невъзможност.

Взаимодействието с родителите

Що се отнася до взаимодействието с родителите, изследването посочва, че основните му форми са предимно формалните родителски срещи и неформалните онлайн затворени групи. Тези механизми осигуряват обмен на информация, но не и активно дискутиране на целите и задачите и програмната система на ДГ.

В изследването откриваме цитати на учители, които казват, че родителите са започнали да се мешат в работата им и тази прозрачност не е добра.  В анализа се цитират и педагози, които заявяват, че родителите все повече им прехвърлят отговорности, които са техни, че бягат от отговорност и избягват задълженията си.

Очаквайте част II, в която ще публикуваме препоръките по отношение на ранната детска грижа и образование, които се очертават след направеното изследване!

 

Този сайт използва бисквитки. Можете да ги изключите от настройките на вашия браузър.