Пропускане на връзки

Как се изгражда училищна политика за взаимодействие с родители?

Мотивирани от желанието си да подкрепим учители и родители от 2012 год. екипът на Асоциация Родители работи в партньорство с много училища в България за създаване и апробиране на Методика за цялостна училищна политика за системно взаимодействие с родители. В нея са включени работещи подходи и инструменти, които през годините на  практика доказват своя положителен ефект и постигат основната цел, а именно изграждане на позитивна комуникация на партньорство между училището и семейството в името най-добрия интерес на децата.

С цел да подпомогнем процеса на създаване и прилагане на системна политика за работа с родители в училищата, ние разработихме обучителна програма насочена към целия училищен екип на база тестваната и апробирана Методика. Знаем, че всяко училище е различно и на база на неговите конкретни нужди и специфики, на база опита и практиките които вече има планираме взаимодействието с родители, така че то да носи най-големи ползи и удовлетворение в училищния екип и родителите.

Обучителната програма включва в себе си три основни аспекта на взаимодействие с родителите – изграждане на училищна  и класна общност, индивидуална работа с родители и управление на кризи.

Вярата ни в индивидуалния подход в работата с всяко училище, дава възможност, програмата да бъде адаптирана така че тя най-точно да отговаря на нуждите и възможностите на всеки екип.

Ако сте част от училищен екип – директор, учител, непедагогически специалист и искате Вашето училище да се включи в Обучителната програма „Изграждане на училищна политика за взаимодействие с родители“, може да се свържете с нас.

Зорница Трифонова – координатор Обучителна програма

E-mail: zornitsa.trifonova@roditeli.org

Този сайт използва бисквитки. Можете да ги изключите от настройките на вашия браузър.