Пропускане на връзки

Звънецът бие: Как да пазим дигитална хигиена?

Онлайн технологиите имат вече ключова роля в нашия живот и спазването на дигитална хигиена става по-важно от всякога. Всекидневната ни зависимост от смартфони, компютри и интернет ни предоставя безгранични възможности, но със същата лекота може да ни изложи и на огромен брой цифрови заплахи и рискове.

В днешно време образователната среда се променя и еволюира с всяка изминала година, като цифровите технологии играят основна роля в този процес. Учителите и учениците се намират в постоянен контакт с интернет, смартфони и компютри, което предоставя уникални възможности за обучение и развитие. Въпреки това, с тази цифрова промяна идват и цифрови заплахи, които могат да засегнат нашата сигурност и спокойствие в онлайн средите. Но какво е дигиталната хигиена?

Дигиталната хигиена се отнася до набор от практики и принципи, които имат за цел да подпомогнат безопасното, отговорно и етично използване на социалните мрежи и други онлайн среди. Тя включва множество аспекти и дейности, свързани с поддържане на личната и информационна сигурност и разпознаване и избягване на онлайн опасности, както и правилна и позитивна комуникация в социалните мрежи. Някои важни аспекти на дигиталната хигиена са:

 • Сигурни пароли
 • Защита на личните данни
 • Разпознаване на онлайн опасности (онлайн тормоз, фишинг атаки, измами, фалшиви профили, непознати в мрежата и др.)
 • Развиване на дигитално-медийна грамотност
 • Отговорно поведение в социалните мрежи

В днешно време децата живеят в онлайн света повече от всякога, като използват смартфони, таблети и компютри за обучение и развлечения. Въпреки безбройните предимства, които предоставя цифровият свят, обаче той крие и много заплахи. За децата може да бъде трудно да разпознаят тези опасности, затова е важно да ги научим как да спазват дигитална хигиена. Ето 7 лесни и ефективни стъпки как да помогнете на децата да изградят своя дигитална хигиена, по интересен и забавен за всички начин:

 1. Създайте силна парола заедно.
  • Организирайте игра, в която детето трябва да създаде силна парола за своите акаунти. Обяснете му какво трябва да съдържа една силна парола и оставете въображението му/й да се развихри. След това може заедно да проверите колко е силна паролата му тук: https://howsecureismypassword.net/
 2. Супергерои на онлайн безопасността
  • Разкажете на децата за различните аспекти на дигиталната хигиена. След като вече са се запознали с темата и са разбрали рисковете в онлайн пространството, може да създадете игра. Нека всяко едно дете (или в група) си създаде супергерой по някой аспект на онлайн безопасността. Този герой ще има за цел да следи за безопасността на останалите и да помага, ако срещне някаква опасност.
   • Например някой си е избрал супергерой за силни пароли и помага на останалите да разберат колко са им силни паролите и как да ги направят по-силни. Същата игра може да създадете и у дома, като всеки член на семейството е различен супергерой.
 1. Поставете общи цели
  • Определете общи цели за онлайн безопасност. Направете списък с няколко точки, които всеки трябва да спазва, за да използва сигурно онлайн пространството.
 2. Бъдете пример
  • Децата учат най-много от вас, затова бъдете добър пример за тях. Избягвайте да споделяте лична информация онлайн и бъдете отговорни в социалните мрежи.
 3. Разговаряйте открито
  • Нека децата знаят, че могат да ви попитат за всичко, свързано с интернет и технологии (и не само!). Отговаряйте на техните въпроси и им помагайте да разберат сложните аспекти на дигиталния свят – бъдете техния супергерой на онлайн безопасността.
 4. Развивайте дигитално-медийната им грамотност Подкрепете децата в развиването на умения за критично мислене, разбиране и оценка на информация, която срещат в онлайн пространството. Обяснете им разликата между фалшивите новини и дезинформацията, как да разпознават опасни профили, как да комуникират позитивно и как да творят и изразяват себе си в и чрез Мрежата.
 5. Родителски контрол
  • Говорете с детето за функцията „Родителски контрол“ (Family Link, ESET), ако сте включили такъв за устройството, което ползва. Представете я като важна стъпка за осигуряване на неговата цифрова безопасност. Важно е да им обясним ролята на тези инструменти, за да не се чувстват наблюдавани и за да не се наруши доверието между вас. Подчертайте, че тази функция не е инструмент за контрол или ограничаване, а начин да осигурите безопасността им . Уверете децата, че могат да се обърнат към вас по всяко време, ако се сблъскат с проблеми или се чувстват объркани. Насърчете ги да общуват с вас винаги, включително и когато се чувстват некомфортно с нещо, тъй като откритият и честен диалог е от съществено значение за тяхната онлайн безопасност.

В ерата на цифровата революция дигиталната хигиена е съществено значение. Нашите животи се преплитат с онлайн технологии и цифрови устройства, които предоставят безброй възможности, но със същата лекота могат да ни изложат на цифрови заплахи и рискове. В училищната среда, където образованието е навсякъде и винаги достъпно благодарение на дигиталните технологии, поддържането на дигитална хигиена е също толкова важно, колкото и извън нея.  Когато създаваме силни пароли заедно, развиваме супергерои на онлайн безопасността, поставяме общи цели и разговаряме открито за онлайн безопасността, ние насърчаваме децата да бъдат информирани и отговорни потребители на дигиталния свят.

Спазването на дигитална хигиена не само укрепва онлайн сигурността на децата ни, но и ги подготвя за успешното им участие в дигиталното общество. Тяхното разбиране за онлайн рискове и уменията им за справяне с тях са от съществено значение за тяхното бъдеще. Нека заедно развиваме дигитална хигиена и я правим забавна и образователна част от техния ежедневен живот.

Автор: Димана Додова

Този сайт използва бисквитки. Можете да ги изключите от настройките на вашия браузър.