Пропускане на връзки

Връщането към присъствено обучение на учениците от 5. до 12. клас

ДО

ПРОФ. НИКОЛАЙ ДЕНКОВ
МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО
И НАУКАТА
ДО
Д-Р СТОЙЧО КАЦАРОВ
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Становище на Асоциация Родители

Относно: Връщането към присъствено обучение на учениците от 5. до 12. клас

УВАЖАЕМИ ПРОФ. ДЕНКОВ,

УВАЖАЕМИ Д-Р КАЦАРОВ,

Ние от Асоциация Родители изразяаваме нашето категорично несъгласие и крайно притеснение с изнесената вчера информация, че учениците 5-12 клас могат да се върнат присъствено в училище, ако училището може да осигури със собствени средства тестове за учениците и без ясен срок и план кога тестове ще бъдат осигурени за всички ученици и ще започне връщането им в училище. Учениците от 5 до 12 клас, вече почти месец са в ОРЕС.

„Ако училищата осигурят със собствени средства тестове за учениците от V клас нагоре, те ще могат да ги върнат в клас още преди Министерството на образованието и науката (МОН) да е предоставило безплатни. Това ще бъде разрешено с нова заповед на министрите на здравеопазването и на образованието и науката, която ще актуализира действащите в момента Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата.“ цитат от официалната страница на МОН във Вайбър.

Това решение е изцяло дискриминационно и е в пълен разрез с:

  1. Конституцията на Република България, в която според чл. 6 и 53

Чл. 6. (1) Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права.

Чл. 53. (1) Всеки има право на образование.

(2) Училищното обучение до 16-годишна възраст е задължително.

(3) Основното и средното образование в държавните и общинските училища е безплатно. При определени от закона условия образованието във висшите държавни училища е безплатно.

  1. Също така нарушава Закон за защита от дискриминация, според който:

Чл. 4, ал. 3 Непряка дискриминация е поставянето на лице или лица, носители на признак по чл. 4, ал. 1, или на лица, които, без да са носители на такъв признак, съвместно с първите търпят по-малко благоприятно третиране или са поставени в особено неблагоприятно положение, произтичащо от привидно неутрални разпоредба, критерий или практика, освен ако разпоредбата, критерият или практиката са обективно оправдани с оглед на законова цел и средствата за постигане на целта са подходящи и необходими.

С така предложените от вас промени, децата в средния етап на образованието са поставени на неблагоприятно третиране, а видно от чл. 53 на Конституцията, е че държавата следва да финансира училищата и да осигурява безплатното образование на всеки до 16 год. възраст.

Ако тези промени бъдат направени без да има ясен срок и ангажимент, кога МОН и МЗ ще има осигурят неинвазивни тестове, много училища с финансова невъзможност да осигурят средства за тестване, ще останат затворени за учениците от 5-12 клас за неизвестен период.

Притеснени сме, че процесът по закупуване и осигуряване на тестове за всички ученици, отнема дълго време. Това е времето, което е отнето от възможността на децата да се обучават в присъствена учебна среда. Обучението организирано в онлайн среда, въпреки усилията на учителите, не е пълноценно учебно време. Въпреки напредналите технологии и възможностите, които те дават, както беше в началото на кризата, те са и голяма пречка пред много деца да покажат и разгърнат своя потенциал в процеса на обучение. Техническите проблеми с устройства, приложения и интернет, много често пречат на децата да са мотивирани, създават много стрес и напрежение, както за тях, така и за техните учители и родители.

Напълно осъзнаваме, че приоритетно е здравето на децата, учителите и родителите, но продължаваме да смятаме, че решението, да се затворят училищата за неопреден период от време, като мярка срещу разпространението на Covid-19, не беше правилна и за пореден път, децата станаха жертва на липсата на отговорно отношение на възрастните. Липсата на навременно планиране на мерки, осигуряване на неинвазивни тестове, подкрепа към училищата за оптимизиране на училищните сгради, доведе до ситуация в която децата трайно са изолирани. Трудно ни е да повярваме, че затварянето на училищата е в името на доброто на децата, защото липсата на жив контакт с учители и съученици е в ущърб на тяхното физическо, емоционално, психическо и академично развитие.

В условия на пандемия, когато животът е непредвидим, динамичен, несигурен и изпълнен с много стрес, за много деца училището е единственият сигурен пристан, който може да даде на децата усещане за безопасност и сигурност.

Тревожим се също, че изцяло липсва разговор за свободния достъп до образователни услуги и дейности извън училищната система. Образователни, езикови, спортни и други центрове и школи, продължават да не функционират или ако го правят това е в онлайн среда. Това са местата където децата надграждат своите умения, движат се, творят и учат.

Това е естествена необходимост и нужда за всяко дете. Ограниченията, които са наложени пряко влияят върху качеството на предлаганите услуги, респективно върху децата.

Вярваме в това, че всяко дете, родител и семейство са различни и имат право на избор, за най-добрия за всяко дете начин на обучение и развитие.

Настояваме, Министерство на образованието и Министерство на здравеопазването, да дадат възможност на всички деца и техните родители, които искат да се обучават и развиват в присъствена среда, да могат да го направят свободно и в среда, която гарантира максимално безопасността.

Апелираме към пълна и ясна комуникация към родителите и обществото, за настъпващите промени и нововъведения във връзка с организацията на учебния процес. Липсата на яснота, поражда много въпроси и недоверие. Непълната информация и прехвърлянето на отговорността към училищата, изкуствено създава предпоставки за напрежение и конфликти между родители и учители, което е изцяло влияе върху образователния процес.

С уважение,

Яна Алексиева,

СНЦ “Асоциация Родители”

Този сайт използва бисквитки. Можете да ги изключите от настройките на вашия браузър.