Пропускане на връзки

Учители и родители заедно за детето: Стъпка напред в осъзнаването на нуждата от партньорство

За нас февруари месец мина под знака на конференцията “Родители и учители: Заедно за детето”. Форумът, организиран от Асоциация Родители, събра на едно място голям брой учители, родители, експерти, представители на институциите в сферата на образованието, които заедно разискваха нуждата от партньорство между училище/детска градина и семейство с фокус и в интерес на благополучието на децата.  

По време на конференцията преминахме през много теми – актуални данни за отношението на родителите към учителите, връзката между двете страни, как се гради тя, трудните случаи и как да се справяме с тях, добрите практики. При всички тези теми винаги се открояваше идеята за по-добро партньорство между родители и учители с цел създаване на една успешна и благоприятна училищна среда. Нуждата от активно сътрудничество между двете страни бе призната и от д-р Андреас Шлайхер, създателя на тестовете PISA, който при посещението си у нас заяви, че успехът на детето в голяма степен зависи от въвличането на родителите в училищната общност и запазването на основната им роля в живота на детето.  

Той бе цитиран неколкократно по време на форума от представители както на гражданския сектор, така и на институциите – обособи се общо мнение, че на практика е невъзможно да се говори за образование, ако от него са изключени родителите.  

Защо родителите и учителите да са заедно? 

Макар и да не са специалисти по педагогика, родителите всъщност са най-заинтересовани от успеха и развитието на детето. В същото време родителите и учителите са онези две групи възрастни, които когато общуват пълноценно, могат да подкрепят детето да развие пълния си потенциал. Понякога тези отношения са трудни и е необходимо да се предприемат целенасочени действия за подобряването им, но има стъпки, които улесняват процеса. В тази посока от години работи Асоциация Родители – ние смятаме, че включването на родителите в училищната общност е ключово за изграждането на здравословна образователна среда и е в интерес на благополучието на децата.  

На първо място е нужна добра комуникация между училище и семейство и ясна политика към изграждането й. Училището и учителите са водещи в този процес и се очаква те да поканят родителя и да му покажат какви са начините той да бъде активен и включен в училищната общност. Именно общността е тази, която застава зад училището и помага за преодоляването на трудностите. 

Граденето на силна общност не е процес, който се случва от само себе си. Необходимо е планиране, постоянство и гъвкавост. Планирането означава училището и детската градина да имат ясен план как взаимодействат с родителите, как ги привличат към общността, в какви процеси ги включват, на каква подкрепа се надяват.  

Родителите са ресурс със своите компетенции, знания, умения, опит и силен интерес към своето дете и неговото развитие в детската градина и в училище. На този важен ресурс може и трябва да разчита училището/градината. За да се случи това обаче, трябва да има открита покана към родителя и ясна заявка как той участва в училищния живот, с какво допринася, но и от какво се нуждае, какво очаква от училището/градината и какви са неговите интереси. 

Допитванията до родителите за тяхната удовлетвореност от комуникацията с учителите, обучението на децата им, общуването с другите родители и начините, по които могат да допринасят за общността, повишават техния интерес и активност. По този начин родителите разбират, че училището/детската градина проявява интерес към мнението им и то има значение – нещо, което е от особена важност с оглед на данните от изследването на Асоциация Родители „Българското училище – погледът на родители“. Те показват, че родителите са като цяло удовлетворени от много аспекти на училищния живот на децата си, главно защото училището изпълнява очакванията им, без те да са особено високи. 

Кои са стъпките? 

Различен формат родителски срещи, които не са информативни и отчитащи дисциплината, а насочени към открита комуникация, опознаване, разискване на въпроси, които са важни за родителите. Те засилват доверието и помагат за граденето на партньорски отношения, в които и родителите, и учителите допринасят за развитието на децата. 

Индивидуална обратна връзка за всяко дете и възможност родителя да се среща с учителите на своето дете, не само когато има проблем, а регулярно, е подход, който гарантира родителят да е информиран не само за образователния напредък, но и за социално-емоционалното развитие на детето. Подобни срещи помагат на родителя да опознае своето дете в училище/детската градина, а учителите да разберат как се държи детето в семейната среда. Също така може учителите и родителите в подобна среща да се договорят как заедно да подкрепят детето в определени области на неговото развитие. 

Дни за адаптация не само за децата, а и за семействата им са възможност родителите да опознаят по-добре учителите на своето дете, да научат повече за неговото ежедневие в училище/ детската градина, да разберат какви са ценностите и с какво могат да допринасят. 

Асоциация Родители е разработила своя програма “Цялостна училищна политика за взаимодействие с родители”, която поставя акцент върху изграждането на системен подход за партниране между родителите и учителите. Методиката е ценен източник на подходи и похвати, които гарантират създаването на силна училищна общност и индивидуален подход към всяко дете.  

В заключение ще цитираме още веднъж д-р Шлайхер: 

“Чувството за принадлежност” е нещо, което определя успеха в живота. Има пряка връзка между ангажирането на родителите/въвличането им в образователните процеси и академичния успех. Нито едно училище не е успяло да бъде компенсаторен механизъм за липса на ангажираност от страна на родителите – включването на родителите и общността е запазена марка на успешното училище“. 

 

Този сайт използва бисквитки. Можете да ги изключите от настройките на вашия браузър.