Пропускане на връзки

Ще може ли след Шенген единият родител да изведе дете от страната без декларация от другия родител? Отговаря експерт

От 31 март България ще е част от шенгенското пространство по въздух и вода, което ще доведе до редица промени. Възможно е заради отпадането на граничния контрол извеждането на дете извън територията на страната от единия родител да стане възможно без изискваната досега декларация за съгласие на другия. Тази тема притесни много родители, а медиите излъчиха репортажи в търсене на отговор на въпроса „Ще може ли с влизането на България в Шенген един родител да изведе дете без декларация от другия родител?“.

Ние потърсихме експертно мнение по въпроса, за да сме максимално полезни на родителите. Георги Еленков, юрисконсулт на Национална мрежа за децата и координатор на Мрежата за правна помощ на НМД, откликна на нашата покана за коментар по темата, ето какво ни сподели:

„С частичното ни присъединяване към Шенгенското пространство би следвало да отпадне граничната проверка на декларацията за съгласие на родител за извеждане на дете, в случаи на пътуване по въздух и вода към страна членка на Шенген, с което се увеличава рискът от незаконно извеждане на дете. Идеята на Шенген е да няма граничен контрол по вътрешните граници между държавите от пространството.

Очаква се обаче България да приеме допълнителни норми, с които да ограничи риска от незаконно извеждане, като в МВР вече е сформирана работна група по този въпрос. Също така, родителите трябва да знаят, че през миналата година в Семейния кодекс беше регламентирано производство за налагане на забрана за напускане на страната на дете при конкретен и явен риск от незаконно извеждане на детето от родител, настойник, попечител или роднина (чл. 127б от СК).

Това производство може да бъде инициирано от родител, настойник или попечител. Съдът уведомява незабавно органите за граничен контрол при МВР за образуваното производство, а до влизането в сила на съдебното решение детето може да напуска страната само с разпореждане на съда. Ал. 5 предвижда изрично, че препис от съдебното решение, съдържащо забраната за напускане на страната, се изпраща незабавно към компетентните органи на МВР за въвеждане на сигнал в Шенгенската информационна система (ШИС). ШИС е най-голямата и най-широко използваната система за обмен на информация в областта на сигурността и управлението на границите в Европа и компенсира липсата на граничен контрол. Предстои да проследим резултата от дейността на новосформираната работна група към МВР.“

Този сайт използва бисквитки. Можете да ги изключите от настройките на вашия браузър.