Становища

Становище относно задържането на трима десетокласници, написали на постамента на Паметника на Съветската армия “Save Ukraine”

March 01, 2022
Асоциация Родители осъжда остро действията на служителите на МВР, задържали младите хора на паметника на Съветската армия, като те не са били допуснати да се обадят на родителите си или на когото и да било другиго.

Становище: присъствено обучение на учениците от 5. до 12. клас

January 26, 2021
Ние настояваме за разчупване на централизирания модел за налагане на единни решения за цялата страна и овластяване на местните власт за анализ и оценка на риска и съответно за вземане на решение за отваряне на училищата за присъствено обучение на местно ниво при спазване на максимално възможния стандарт на безопасност.

Модели на взаимодействие между образователната система и родителите на деца със специални образователни потребности, които се обучават в Центрове за специална образователна подкрепа

December 10, 2020
Модели на взаимодействие между образователната система и родителите на деца със специални образователни потребности, които се обучават в Центрове за специална образователна подкрепа

Първоначално картографиране на социалната среда в училище и на взаимоотношенията между училище и родители

December 10, 2020
Доклад в резултат на изследователско задание по договор № Д01-188/26.10.2018 между Министерството на Образованието и Науката и Асоциация Родители

Знаем ли какво е да си родител на тийнейджър в България?

December 10, 2020
Национални изводи от едно регионално изследване

Становище относно мерки за обезщетение за родители

April 23, 2020
СТАНОВИЩЕ на Асоциация РОДИТЕЛИ относно мерки за обезщетение за родители, които по време на извънредното положение, не получават доходи и обезщетения.
Създадено отAmmuse logo