Пропускане на връзки

Становище oтносно вълната от сигнали за взривни устройства в училища в цялата страна

До  проф. Сашо Пенов

Министър на образованието и науката

До  г-жа  Мария Гайдарова

Заместник-министър на образованието

До г-н Иван Демерджиев

Министър на вътрешните работи

До г-жа Теодора Иванова

Председател на Държавна агенция за закрила на детето

Становище

Относно: Вълната от сигнали за взривни устройства в училища в цялата страна

Уважаеми проф. Пенов,

Уважаема г-жо Гайдарова,

Уважаеми г-н Демерджиев,

Уважаема г-жо Иванова,

От Асоциация Родители сме силно притеснени от случващото се през последните два дни и вълната от сигнали за поставени взривни устройства на територията на десетки училища в цялата страна.

Това, което ни възмущава, е липсата на навременна реакция от страна на институциите и предоставяне на достоверна и надеждна информация за случващото се. Медиите са единствените, които търсят и предоставят информация, а тя невинаги е пълна и понякога водеща до всяване на страх и паника. Задача на институциите е да потърсят възможност да достигнат до родителите, децата и учителите и да ги информират за предприетите действия и за план за справяне със ситуацията, както и да предoставят регулярно информация в целия период на кризата.

Липсата на реакция в посока информиране на гражданите създава усещане за несигурност и липса на грижа към обществото и предоставя широко поле за спекулации, фалшива информация, злоупотреби.

Децата и родителите, както и цялото ни общество преминаха през сериозни кризи през последните години. Войната в Украйна все още е факт и масово разпространяване на сигнали за бомби в училища от чужбина през мейли и социални канали не може да се подмине незабелязано и да не предизвика тревогата на всички, дори и сигналите да са фалшиви.

Това, което още повече ни притеснява, е липсата на ясни предписания за действия при такива ситуации и фактът, че за пореден път училищата бяха оставени сами да се справят в условия на криза, без да получат навременна подкрепа от МОН.

За пореден път деца и родители стават жертва на липсата на подготовка и координация между институциите.

Ние от Асоциация Родители настояваме за:

  1. Ясни правила, насоки и предписания за действие към ръководството на училищата при такива ситуации. Запознаване на децата и родителите с този план.
  2. Периодична информация от институциите за случващото се – къде се е случило и какво е предприето.
  3. Своевременно информиране на родителите на децата от съответните училища.
  4. Психо-емоционална подкрепа към децата след като се върнат в класните стаи.
  5. Осигуряване на сигурна и безопасна училищна среда.

Ние сме готови да Ви подкрепим в намирането на най-добрите решения, за да се осигури безопасността и спокойствието на децата, родителите и училищните екипи.

С уважение,

Яна Алексиева,

изпълнителен директор,

СНЦ “Асоциация Родители”

Този сайт използва бисквитки. Можете да ги изключите от настройките на вашия браузър.