Пропускане на връзки

Становище относно призивите на синдикат “Образование” за санкции срещу деца и родители

До проф. Галин Цоков,

Министър на образованието и науката

Относно: Позицията на синдикат “Образование” за въвеждане на мерки за санкции и ограничения за деца и родители

Уважаеми г-н Цоков,

Бихме искали да изразим сериозното си притеснение и неодобрение от поредното предложение на синдикат “Образование” за връщане на един модел на образование, който отдавна трябваше да сме оставили в миналото, свързан с наказания и санкции към децата и ограничаване на родителите.

За съжаление призивите за въвеждане на дисциплинарни наказания и за пресичане на комуникацията между родители и учители ние оценяваме не просто като контрапродуктивни и абсурдни, но и като чиста форма популизъм, който би лишил децата на България от качественото образование, което заслужават. В момент, в който ние се стремим да осъвременим образователната си система, в момент, в който трябва да започнем все по-активно да говорим за социално-емоционални умения в училище и за активно партньорство между родители и учители, темата за наказания и ограничения забавя този процес и изостря отношенията между различните страни в училищната общност.

Съгласни сме, че агресията в училище е много сериозен проблем, но категорично не вярваме, че той би се решил с предложените мерки за дисциплинарни наказания, оценки по дисциплина и прекъсната комуникация родител-учител. Напротив, базирайки се на дългогодишния си опит и експертиза, Асоциация Родители твърдо застава зад мнението, че диалогът и активното партниране между учител и родител е само в интерес на детето, че спомага за подобряване на средата за всички ученици. Ако двете страни се подкрепят и общуват регулярно, децата се чувстват добре в училище, усещат се защитени и спокойни. Това на свой ред пък е предпоставка да напредват в обучението си и да развиват своите дарби, знания и умения.

Тук е мястото да отбележим, че Асоциация Родители е организация, която повече от 20 години работи и се застъпва за темите качествено образование, партньорство между семейството и училището, изграждане на силна училищна общност. Осъзнаваме, че пред училището стоят сериозни казуси и въпроси за разрешаване и развитие на системни подходи, които са част от училищното развитие и политика.

Смятаме, че има сериозна нужда от анализ на ситуацията в момента и ефективността на сегашните мерки, от разработване на нови практики, както и от междусекторно партниране с различни институции, в случаите когато семейството и детето имат нужда от подкрепа. През годините се събра много ценен опит, който би могъл да се изпробва и трайно да даде алтернативи за подкрепа, както и за развиване на система за подкрепа, която да е на разположение на училището и семейството.

Надяваме се също така, че ще бъдете категоричен, че мерки за наказания и ограничения не са пътят на качественото и човешко образование, което приобщава всеки в училищната общност.

Оставаме на разположение за разговор и силно вярваме, че детето е в центъра на грижа и образование!

С уважение,

Яна Алексиева,

Изпълнителен директор,

СНЦ “Асоциация Родители”

Този сайт използва бисквитки. Можете да ги изключите от настройките на вашия браузър.