Пропускане на връзки

Стани герой в битката срещу тормоза!

По данни на Центъра на безопасен интернет и УНИЦЕФ училищният тормоз и онлайн тормозът продължават да са сред най-често срещаните проблеми на българските деца. Затова Асоциация Родители продължи усилената си работа за превенция на насилието и тормоза в училищна среда през проекта SAFER през последните няколко месеца. Какво постигнахме в проекта SAFER WSCA – цялостен училищен и общностен подход през последните месеци:

Резултатите от проучването на проекта SAFER показват, че най-използваните социални медии сред участниците са WhatsApp и Instagram, с голямо предпочитание и по-висока честота за WhatsApp, в повечето страни, участници в проекта, като България прави изключение.

Учениците имат важна роля в превенцията на тормоза. Ето защо през последните няколко месеца разработихме Наръчник за учениците, специално насочен към тях. Това изключително практично ръководство, което учениците могат да използват самостоятелно, е замислено като инструмент, който може да помогне на всеки ученик да изрази мнението си срещу тормоза и смелостта да стане част от РЕШЕНИЕТО.

Подготвихме и Наръчникът за учители от 3 части, които прилагат цялостния училищен и общностен подход (WSCA) относно тормоза. Плановете на уроците, се фокусират върху придобиване на социални и граждански умения и използването на експериментални техники, за да се насърчат учениците да обмислят, реагират и да предлагат решения на ситуации на тормоз, които познават. Специален акцент се поставя и върху възпитаването на положителни ценности и нагласи както и развитието на критично мислене.

Тормозът е много сериозно и мъчително преживяване за децата. Ето защо ролята на родителите е много важна за децата в ситуация на тормоз в училище или онлайн.

Изключително важно е като възрастни да изслушваме децата и младежите, без да ги съдим и обвиняваме, а да им помагаме и да ги подкрепим по начина, от който се нуждаят. Затова създадохме и Наръчник за родители със съвети към родителите и хората, които се грижат за деца, как да разпознават признаците на офлайн и онлайн тормоза, как да предотвратяват и да помагат на децата за справяне с тормоза в и извън училище.

Проведохме и две партньоски срещи на Консорциума в Кипър и Португалия, на които обменихме опит и обсъдихме предизвикателствата при изпълнението на проекта.

Повече информация може да прочетете в бюлетина на проекта: Newsletter4-Bulgarian

Този сайт използва бисквитки. Можете да ги изключите от настройките на вашия браузър.