Пропускане на връзки

Стани герой в битката срещу тормоза!

През последните месеци продължаваме усилено да работим за намаляване на тормоза онлайн и офлайн в училиюна среда чрез проекта ни „SAFER – СОЦИАЛНИ компетенции и основниправа за предотвратяване на тормоза“. В новия ни бюлетин можете да се запознаете с добрите практики и креативните програми за предотвратяване на тормоза и реакция в случай на тормоз: какво ново откри проучването на проекта SAFER? Защо още едно изследване? Защото работата по проекта SAFER започва от друга гледна точка: от гледна точка на самите училища с техните основни действащи лица ученици, учители, родители и общност. Анализирахме 24 успешни практики в 7-те държави, участващи в проекта SAFER (превенция, интервенция и смесени програми), които отчитат няколко подхода, като също така смесват някои от тях.

Започнахме да разработваме и подходящи образователни комплекти, насочени към ученици, учители и родителите, които са част от училищната общност, стъпвайки на изцяло иновативния подход на SAFER – Подход към цялото училище  и общностta (ПЦУО). Този подход се основава на разбиране за нуждите и способностите на общността, за да не оставя училищата сами впредотвратяването на ситуациите на тормоз. За да предложи конкретно и ефективно овластяване и интегриране на ресурси от цялата общност, като същевременно насърчава по-силна социална инфраструктура, екипът от експерти на SAFER ще предложи практически дидактически инструменти, насочени към учители, преподаватели в общността и ученици.

Този сайт използва бисквитки. Можете да ги изключите от настройките на вашия браузър.