Препоръки относно безопасно провеждане на дистанционно обучение
April 27, 2020
  • препоръки

Във връзка с провеждането на дистанционно обучение в рамките на цялата страна Националният център за безопасен интернет изготви насоки за учители и родители относно използването на различни онлайн платформи, включително и социални мрежи.

Вярваме, че те ще Ви бъдат от полза на учителите (а и родителите) в организирането на учебния процес и след края на извънредното положение.

Създадено отAmmuse logo