Наръчник за родители "Добре дошли в 1. клас"
April 10, 2019
  • наръчник

Наръчникът е предназначен за родители на деца, тръгващи на училище. Може да се ползва и от начални учители и други специалисти – социални работници, педагогически съветници, психолози, възпитатели, ресурсни учители.

Наръчникът има за цел да подбуди диалог между семейството и училището, да стимулира добри взаимоотношения между родители и учители.

Наръчникът разглежда физическите, психическите и социалните аспекти на училищния живот. Съдържа полезна информация за храненето и дневния режим на децата, как да им се помогне да се научат да учат, джобните пари, мобилните телефони, безопасното ползване на интернет, как да се разговаря с учителите и класния ръководител, как да се помогне на детето да изгради отношения със съучениците си.

Книжката е авторски продукт на Асоциация Родители. Изданието излиза в актуализиран вид всяка година от 2009 година насам.

Как можете да го получите?

Изданието може да се получи при заявка от страна на училище или организация, работеща с родители и/или деца в начална училищна възраст.

Можете да подадете заявка на office@roditeli.org, като задължително посочите: броя на заявените наръчници, точен пощенски адрес на училището или организацията, име и телефон на човек за контакт.

Наръчниците са безплатни, заплащате само доставката (куриерската услуга). Можете да направите заявка от тук.

Създадено отAmmuse logo