Пропускане на връзки

Ранната детска грижа в България: Какво е хубаво да предприемем?

В продължение на материала посветен на ранната детска грижа в България Ранната детска грижа в България: Ново изследване показва какво е положението у нас, продължаваме темата с препоръки какво би било хубаво да се промени у нас.

Както вече писахме, новото изследване, проведено от Фондация за децата в риск по света и Фондация „Институт за устойчиво развитие на правото“ в  5 общини в страната – София, Луковит, Оряхово, Мездра и Търговище, очерта най-проблемните области. Въз основа на проведения мониторинг авторите на анализа дадоха и препоръки. Ето и част от тях:

По отношение на образователното съдържание и подходите за неговото прилагане се препоръчва:

  1. Гарантиране на участието на родителите в идентифицирането на потребности и разработване на програмна система в детските градини, която да удовлетворява потребностите и да отразява спецификата на групата деца, чрез прилагане на форми за съвместно обсъждане, дискусия и планиране.
  2. Осигуряване на възможности за анализ на практиката и развитие на умения у педагозите за прилагане на свободната игра в работата с деца при разгръщане на педагогическите ситуации.

По отношение на осъществяването на граждански мониторинг и проследяване на местно ниво на качеството на предлаганите услуги в детските градини се препоръчва:

  1. Приемане на система от местни показатели за качество
  2. Регулярно събиране на данни по показателите за качество както на ниво детска градина, така и на ниво община с участието на всички заинтересовани страни, включително родители на деца в ранна детска възраст
  3. Създаване и развитие на обществени структури на общинско ниво с участието на неправителствени организации и родители на деца в ранна детска възраст. Тези структури биха могли да имат консултативна роля по отношение на работата на общинските власти за повишаване качеството на образованието и грижата в ранна детска възраст по места.
Този сайт използва бисквитки. Можете да ги изключите от настройките на вашия браузър.