Пропускане на връзки

Осигуряване на присъствено обучение през учебната 2022-2023

До  професор Сашо Пенов

Министър на образованието и науката

Становище

Относно: Организирането и провеждането на учебната 2022-2023 година в условията на пандемия

Уважаеми професор Пенов,

От Асоциация Родители сме притеснени от разпространената през последните седмици информация за повишаване на броя на заразените с COVID-19 и връщането на част от мерките. Това поставя на дневен ред въпроса за началото на учебната година и действията, които ще се предприемат за осигуряването на присъствено обучение.

Последните три години ясно доказаха, че дългото обучение в електронна среда от разстояние не може изцяло да замести присъственото обучение и това води след себе си множество проблеми в бъдеще сред които: понижената мотивацията и ангажираността на учениците; влошаване на резултатите при овладяването на знания и умения; затруднения при много деца да разбират и ефективно да научават учебния материал; редица поведенчески проблеми; влошаване на физическото и психическо здраве на подрастващите и др.

Опитът от последните три учебни години показа, че училищата са първите, които биват затваряни и последните, които са отваряни в условия на повишена заболеваемост. Това е недопустимо като практика и настояваме за тази учебна година още от сега да бъде направен план за обезпечаване работа на училищата в присъствена форма. Преминаването в онлайн форма да бъде само в краен случай и само след като търговски обекти, заведения и бизнес бъдат затворени.

Обръщаме се към Вас с молба, да направите нужната организация още през летните месеци в периода на лятна ваканция и да информирате своевременно заинтересованите страни – родители, учители и деца, за предприетите действия. Взетите решения в последния момент или когато кризата вече е факт, не са най-добрите и водят след себе си много негативни последици.

Ние от Асоциация Родители сме готови да Ви подкрепим в намирането на най-добрите решения, за  да се осигури една успешна и удовлетворяваща присъствена учебна година.

С уважение,

Яна Алексиева, изпълнителен директор СНЦ “Асоциация Родители”

Този сайт използва бисквитки. Можете да ги изключите от настройките на вашия браузър.