Становище на СНЦ „Асоциация Родители“ относно задържането на трима десетокласници

March 02, 2022
  • новини

Асоциация Родители осъжда остро действията на служителите на МВР, задържали младите хора на паметника на Съветската армия, като те не са били допуснати да се обадят на родителите си или на когото и да било другиго.

Смятаме, че действията на служителите на МВР са в нарушение както на правата на детето, така и на родителските права. МВР не е предоставило на семействата необходимата информация относно местопребиваването на детето, както е записано в член 9, ал. 4 от Конвенцията за правата на детето на ООН. В чл. 37, т. б. от Конвенцията е записано, че „Арестуването, задържането или осъждането на лишаване от свобода на дете следва да бъде в съответствие със закона и да се използва само като крайна мярка и за най-краткия възможен срок“. От наличната досега информация по случая не изглежда, че действията на тримата задържани младежи са изисквали такава „крайна мярка“. В тази връзка се надяваме, че назначената проверка на действията на служителите на МВР ще се извърши отговорно и ще даде необходимите резултати.

Случаят още веднъж показва, че е необходимо в българското образование да се отделят специални часове, в които децата да изучават правата си, защото, както е видно, следва да са подготвени, когато техните права бъдат нарушавани, за съжаление в случая от държавни институции. В заключение Асоциация Родители се солидаризира с гражданската позиция на децата и тяхното училище в подкрепа на Украйна срещу руския агресор.

Създадено отAmmuse logo