Подготовка на учениците за дигиталното бъдеще

October 08, 2021
  • новини
  • актуално

Нуждата да имаме добри дигитални умения стана ключова през изминалата година. Почти всички аспекти от ежедневието ни преминаха в онлайн форма. В допълнение, 95% от професиите само след няколко години ще изискват дигитална грамотност. Затова е важно да подготвим децата си за дигиталното настояще.

Радваме се да споделим, че през тази учебна година над 2 600 деца и младежи в цялата страна имат възможност да вземат участие в една от 130 безплатните школи по програмиране и дигитални технологии на Училищна Телерик Академия. Кандидатстването е отворено онлайн през сайта на академията до 10 октомври и не изисква предишни ИТ познания.

С помощта на интерактивните обучения на Училищна Телерик Академия учениците надграждат креативността и логическото си мислене, придобиват умения за решаване на проблеми и ключови дигитални компетенции.

Обученията ще започнат в края на октомври и ще се провеждат през цялата учебна година, а форматът им (онлайн или присъствен) ще бъде съобразен с препоръките на здравните органи. Учениците в 4-12 клас могат да избират между 7 интерактивни програми в областта на дигиталните технологии и програмирането, всяка с продължителност 100 учебни часа и съобразена с тяхната възраст и интереси.

„Щастливи сме, че чрез школите ни учениците могат да се докоснат до света на технологиите и да навлязат в него, за да са по-свободни при избора си на бъдеща професия и локация, от която да работят. Целта ни е да им помогнем да са успешни независимо от сферата, в която изберат да се развиват, защото дигиталните умения са ключови за всяка професия - сега и занапред. Вярваме, че децата на България ще са готови за бъдещето, защото интересът към програмите ни расте с всяка изминала година и през 2021-2022 отваряме рекордните 130 школи в 41 населени места. По този начин все повече ученици от различни населени места ще имат достъп до безплатно и модерно ИТ обучение.“, коментира Петър Шарков, изпълнителен директор на Училищна Телерик Академия.

След успешно завършване учениците получават сертификат от Училищна Телерик Академия, а през следващата учебна година могат да продължат обучението си в по-високо ниво или друга програма.

Повече информация за програмите може да бъде намерена на сайта на Училищна Телерик Академия.

Създадено отAmmuse logo