Национална телефонна линия за деца 116111

August 05, 2021
  • новини
  • актуално

За да бъде по-полезни за децата, Държавната агенция за закрила на детето разработи нова версия на сайта на Националната телефонна линия за деца 116 111. Сайтът има за цел да популяризира Националната линия и децата да разпознават партньор, на когото да могат да се доверят анонимно и безплатно, по всяко време на денонощието. Съдържанието на сайта е от различни панели с тематични материали, които са полезни и интересни както за децата, така и за родители и професионалисти, работещи с деца, които ще имат бърза връзка с отделите за „Закрила на детето“.

Създадено отAmmuse logo