Асоциация Родители с награда

April 26, 2021
  • новини
  • актуално

Държавна агенция за закрила на детето награди Асоциация Родители с отличителен знак "Аз гарантирам щастливо детство" за представените програми за безопасен интернет, за дигитално-медийна грамотност и кампанията "Да бъдеш баща".

Създадено отAmmuse logo