Формиране и развитие на медийна грамотност на децата

February 16, 2021
  • новини
  • актуално

Формиране и развитие на медийна грамотност на децата. Ролята на семейството

Анкета до родителите на деца в училищна възраст

Темата за медийната грамотност и самото понятие придобиват все по-голяма гласност. Доколко обаче това понятие е понятно за всеки? Полага ли усилия съвременният родител да повиши своята собствена медийна грамотност и по какъв начин семейството формира тази грамотност в дигиталното поколение деца?

Какви са навиците и нагласите в семейството по отношение на медиите, възможностите за общуване, забавление и учене онлайн? Съществува ли консенсус сред родителите за това какви са рисковете от ранното и всеобхватно навлизане на цифровите технологии и медии в живота на децата? Отговори на тези въпроси ще потърсим от родителите на деца в училищна възраст (1-12 клас) чрез анкетно проучване, пряк повод за което е четвъртата кампания “Дни на медийна грамотност”. Тя се провежда от Асоциация Родители, в партньорството на Коалиция за медийна грамотност, в рамките на кампанията Дни на медийна грамотност 2021, която стартира преди дни.

КЪМ АНКЕТАТА

Очакваме тази анкета да отговори и на още два важни въпроса: до каква степен родителите се опитват да влияят целенасочено на интересите, мисленето, критериите и поведението на децата по отношение на медийното съдържание и в кой момент децата стават самостоятелни потребители, както и доколко подготвени са за това? Настоящото допитване до родители ще бъде осъществено за период от три седмици и след като обработим резултатите ще публикуваме доклад с основните изводи от проучването, добри практики и препоръки.

В края на извънредното положение през 2020 година, в рамките на третото издание на кампанията “Дни на медийна грамотност”, осъществихме проучване сред ученици и учители, за да разберем доколко интегрирана е медийната грамотност в дистанционното обучение. Резултатите от тези проучвания можете да видите за учителите тук и за учениците тук. Няколко седмици след внезапното преминаване към електронно образование Асоциация Родители проведе мащабно проучване сред родители, което хвърли светлина върху отношението, впечатленията и участието им в учебния процес. Запознайте се с основните изводи от това изследване тук. С това допитване целим да добавим още една гледна точка към въпроса за това кои са основните участници и какви са начините за изграждане на критично мислене и познания, необходими на децата, за да разбират как работят медиите, как произвеждат смисъл, как представят (или подменят) реалността.

В периода февруари-април 2021 година кампанията “Дни на медийна грамотност” се провежда за четвърти път и отново поставя на фокус медийната грамотност като организира и популяризира проекти и инициативи, насочени към всички заинтересовани страни, предоставя за свободно ползване полезни ресурси, дава поле за творчество и активно гражданство на младите хора.

Създадено отAmmuse logo