Връщането на учениците от 5. до 12. клас в училище

January 26, 2021
  • новини

До

Проф. д-р Костадин Ангелов

Министър на здравеопазването

Копие до

Г-н Красимир Вълчев

Министър на образованието и науката
Становище на Асоциация Родители

Относно: Връщането към присъствено обучение на учениците от 5. до 12. клас
Уважаеми Проф. Ангелов, Уважаеми Г-н Вълчев,

Асоциация Родители е организация, която близо 20 години активно работи с училища с различен профил от цялата страна. Темата за здравето на децата, разбирано в съответствие с дефиницията на СЗО като физическо, психическо и социално благополучие, винаги ни е вълнувала силно и затова с особено внимание следим отражението на мерките за ограничаване на разпространението на коронавируса върху здравето на децата. Със съжаление трябва да отбележим, че докато в епидемиологичен аспект децата пострадаха от пандемията сравнително слабо, то по отношение на психическото и социалното им благополучие те платиха най-високата цена. Принудителното им затваряне по домовете, лишаването от нормално общуване със съученици и учители, ограничаването на достъпа им до спорт и други допълнителни занимания се отразиха тежко върху емоционалното и социалното им развитие, а ограниченията на дистанционното обучение все повече рефлектират върху качеството на образованието им.

Последните решения, които отново оставят голяма част от учениците по домовете им, не могат да се разглеждат като взети, отразявайки висшия интерес на детето – ангажимент, който страната ни е поела, подписвайки редица международни документи за защита правата на детето. Ние настояваме за разчупване на централизирания модел за налагане на единни решения за цялата страна и овластяване на местните власт за анализ и оценка на риска и съответно за вземане на решение за отваряне на училищата за присъствено обучение на местно ниво при спазване на максимално възможния стандарт на безопасност. Всичко това трябва да се случва и при запазване на правото на родителите да оставят децата си в неприсъствена форма на обучение, ако преценят, че това е необходимо и развиване на центрове за дистанционно учене, които да посрещнат нуждите на тези деца. Надяваме се, че интересите и правата на децата ще бъдат на първо място при вземане на решения, които ги засягат.С уважение,

Яна Алексиева,

Изпълнителен директор,

СНЦ “Асоциация Родители”

Създадено отAmmuse logo