Първоначално картографиране на социалната среда в училище и на взаимоотношенията между училище и родители

December 10, 2020
  • новини

Първоначално картографиране на социалната среда в училище и на взаимоотношенията между училище и родители

Доклад в резултат на изследователско задание по договор № Д01-188/26.10.2018 между Министерството на Образованието и Науката и Асоциация Родители.

Може да видите изследването ТУК

Създадено отAmmuse logo