Дистанционно или присъствено? Нагласите на родителите към началото на ноември 2020 г.

November 12, 2020
  • новини
  • актуално

Цялото изследване може да видите тук

В периода 30.10 - 4.11.2020 г. Асоциация РОДИТЕЛИ съвместно с Института за изследвания в образованието проведе онлайн допитване сред родителите за техните нагласи към преминаването на учениците към обучение от разстояние в онлайн среда в условията на извънредна обстановка поради кризата с COVID-19. В допитването на доброволен принцип се включиха над 20 000 родители от цялата страна, като 38,2% са от столицата, 40,7% от областни центрове, 17,9% от малки градове и 3,2% от села. Най-активни са били родителите на ученици до 4. клас – 53,3%, а родителите на ученици в прогимназиален и гимназиален етап са разпределени относително по равно, съответно 38,7% и 39,4%. Преобладават мненията на родителите с висше образование – 73,5%, тези със средно са 24,6%, а с основно – 1,6%. Бащите са 10,6% от участниците, а майките – 89,4%. За 97,2% от участниците в анкетата езикът, който се говори в семейството, е български, за 1,2% - турски, за 0,8% - ромски.

Създадено отAmmuse logo