АНКЕТА

October 29, 2020
  • новини
  • актуално

Организация на учебния процес в епидемиологична обстановка - мнението на родителите

Уважаеми родители,

Институтът за изследвания в образованието и Асоциация Родители ви канят да дадете своето мнение относно организацията на учебния процес в училищата предвид ситуацията с Ковид-19 и предлагането на различни мерки как да се организира учебния процес.

Мнението ви е изключително важно и ценно за нас. Данните от изследването ще бъдат внесени официално в МОН за подпомагане на процеса на вземане на решения с отчитане на гледните точки на всички заинтересовани страни.

Анкетата е напълно анонимна и няма да ви отнеме повече от 10 минути.

С уважение,
Екипите на Асоциация Родители и Институт за изследвания в образованието.

Към анкетата ТУК

Създадено отAmmuse logo