ОБЯВА ЗА РАБОТА

March 19, 2021
  • новини
  • актуално

КООРДИНАТОР ПРОЕКТИ И ОБУЧИТЕЛ

Платена позиция

Постоянна работа

Работа на трудов договор

На пълен работен ден - 8 часа

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА АСОЦИАЦИЯ РОДИТЕЛИ:


СНЦ Асоциация РОДИТЕЛИ е неправителствена организация, учредена на 19 юни 2001 г.
Мисията на Асоциацията е да насърчи родителите да бъдат най-добрите родители, които могат да бъдат, и да подкрепим децата да се превърнат в най-добрите възрастни, които могат да станат. Това се осъществява чрез редица успешни проекти в сферата на образованието, промотирането на здравословни навици за живот, активното гражданско образование и личната инициативност в подкрепа на общественозначими каузи. Проектите са с фокус към различни възрастови групи, но преките ползи от осъществяването им и получените резултати са насочени към децата от всички възрасти и младежите и техните родители. Основен акцент от нашата работа е подобряване на взаимодействието семейство-училище, като работим в тази сфера чрез застъпнически дейности, обучения за педагогически специалисти, тематични срещи с родители, разработване на материали, организиране на събития и др. Именно това е сферата, която бихме искали да развиваме и занапред с включването на новия член на екипа, който търсим с тази обява

За повече информация: ТУК и ТУК

ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:

• Управлява цялостния процес на планиране, изпълнение, мониторинг и отчитане на проекти на Асоциацията;

• Участва в изготвянето на нови проектни предложения;

• Поддържа и развива взаимоотношенията с институции и донорски организации;

• Организира и провежда обучения по приоритетните области на работа на Асоциацията;

• Участия в медии по теми свързани с каузите на Асоциация Родители и по конкретни проекти;

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:

• Висше образование; Образование в областта на психологическите и педагогическите специалности е предимство;

• Опит в разработването на проектни предложения, анализи, проучвания;

• Опит във водене на интерактивни обучения;

• Възможност за пътуване в страната и чужбина във връзка с изпълнението на проектите;

• Отличен писмен и говорим английски език;

• Високо ниво на компютърни умения;

• Отлични комуникативни умения – устни и писмени;

• Проактивност и ориентация към постигане на резултати;

• Самостоятелност и организираност;

• Вътрешна мотивация за работа за кауза.

НИЕ  ПРЕДЛАГАМЕ:

• Работа в креативен и отдаден на каузата екип;

•Разнообразна и вдъхновяваща работа;

• Гъвкаво работно време;

• Обучения и възможности за развитие.

КАНДИДАТСТВАНЕ:

Очакваме с интерес Вашите автобиография и мотивационно писмо на office@roditeli.org
с тема: Координатор Проекти.

Срок: до 08.04.2021

Създадено отAmmuse logo