Асоциация Родители настоява за избор между присъствено и дистанционно обучение

August 11, 2020
  • новини
  • актуално

До

Г-н Красимир Вълчев

Министър на образованието и науката

Относно: Осигуряване на варианти за присъствено и дистанционно провеждане на учебната година в условията на пандемия.

Уважаеми господин Министър,

Асоциация Родители е организация, за която родителското мнение е важно, дори когато е разнородно, а правото на информиран избор на родителите е ценност, която отстояваме от самото създаване на организацията.

Дистанционното обучение като цяло имаше добър ефект като заместваща форма на обучение, но на този етап е далече от ефективността на пълноценната човешка връзка, която се установява в процеса на живото общуване както между учениците, така и между учители и ученици. Това е причината ние да разбираме усилията на Министерството на образованието и науката да стартира учебната 2020/21 г. присъствено при максимално спазване на мерките за безопасност в условията на пандемия от коронавирус. От друга страна всички знаем, че има деца и семейства, за които контактът с големи групи хора – както е неизбежно при присъствено обучение – крие повишен риск за живота и здравето поради специфики на здравния статус на самото дете или на членове на неговото семейство. Има и родители, които са силно притеснени като цяло от рисковете на присъствените занятия в контекста на епидемичната ситуация и настояват за дистанционна форма на обучение за своите деца.

В контекста на гореизложеното Ви предлагаме МОН да създаде организация на учебния процес, която да позволява на родителите избор между присъствено и дистанционно обучение. Учители, които са в по-голям риск поради здравния си статус, биха могли да водят дистанционните класове, като в случая географското положение на децата и преподавателите може да бъде и без значение и паралелки да се формират с деца от различни училища. Организацията на такива класове може да бъде и централизирана на ниво РУО или МОН, така че да не поставя училищата в затруднение да организират паралелен учебен процес само за няколко деца, чиито родители са избрали дистанционната форма. Такъв подход ще намали натоварването върху учителите в класните стаи, за които е практически невъзможно да водят едновременно присъствен и дистанционен учебен процес. Учениците в класните стаи ще работят по познатия им начин, в обичайната среда, а тези, които са избрали дистанционно обучение, също ще имат пълноценен учебен процес за периода на пандемията, но с други преподаватели и нови съученици, в сходна с тяхната ситуация.

Даваме си сметка за трудността да се организира такова обучение паралелно с присъствената форма, така че да не бъдат ощетени нито децата в класната стая, нито тези в дистанционна форма. Това изисква подготовка и нестандартен подход, но и обстоятелствата са нестандартни. Вярваме, че при своевременно вземане на решения и добро планиране може да се намери работещ подход, което да отговори на притесненията и да удовлетвори нуждите на всички заинтересовани страни.

С уважение
Яна Алексиева
Изпълнителен директор
Асоциация Родители

Създадено отAmmuse logo