Обмислят ли се варианти при нужда от дистанционно обучение да се работи присъствено конкретно с 1., 5. и 8. клас при засилени мерки за хигиена и в по-малки групи?

July 16, 2020
  • новини
  • актуално

До

Г-н Красимир Вълчев

Министър на образованието и науката

Относно: предизвикателства пред началото на учебната 2020/2021 г.

Уважаеми господин Министър,

Асоциация Родители приветства усилията на Министерството на образованието и науката да предвиди гъвкави сценарии за началото на учебната 2020/2021 г. в зависимост от епидемичната обстановка. Всички ние сме съгласни, че животът и здравето на децата, учителите и семействата са на първо място. И всяко решение трябва да е водено от тези съображения.

Наред с това обаче предлаганите варианти будят редица въпроси, без отговор на които напрежението сред родители, учители и ученици ще нараства с наближаването на началото на учебната година.

  1. Има широко споделено съгласие, че за всички ученици най-добрият вариант е учебната година да започне присъствено. За някои класове обаче това е особено важно – в 1., 5. и 8. клас се поставят основите на образователния път на децата в съответния етап и създаването на класна и училищна общност, която е ключово важна за развитието им. Без жив човешки контакт това ще е практически невъзможно.

Обмислят ли се варианти при нужда от дистанционно обучение да се работи присъствено конкретно с 1., 5. и 8. клас при засилени мерки за хигиена и в по-малки групи?

  1. За учениците в начален етап дистанционната форма на обучение е свързана с плътно ангажиране на родителите за физическо участие в обучението – както за техническа поддръжка, така и за подпомагане на детето да изгради умения за самоконтрол и самостоятелна работа. В същото време повечето родители са изчерпали възможностите да останат вкъщи при децата си за нов период на дистанционно обучение.

При усложнена епидемиологична обстановка има ли подготвени варианти за присъствено обучение само на начален етап – включително с осигуряване на повече педагогически кадри за учебен процес в малки групи?

  1. Шоковото въвеждане на дистанционното обучение завари много учители неподготвени да водят синхронно онлайн обучение. Немалко от тях успяха да запълнят дефицитите, но имаше и такива, които останаха на ниво изпращане на номер на урока и проверка на

домашните. Предизвикателството да управляваш онлайн класна стая също е нова територия, която учителите бяха оставени да овладяват самостоятелно в движение.

Успява ли МОН да осигури на учителите необходимата подкрепа за усвояване на уменията за водене на пълноценен учебен процес в онлайн среда?

Какво се прави за подкрепа на учителите да развият уменията си за водене на групов процес и управление на груповата динамика в онлайн среда?

  1. По време на дистанционното обучение през отминалата учебна година част от децата бяха на практика поставени в изключително неравностойно положение заради липсата на устройства и достъп до интернет. Учителите и здравните медиатори положиха огромни усилия да компенсират дефицитите, но неравенството е факт. Мерките за догонващо обучение през лятото донякъде спасяват положението, но това не решева проблема системно.

Какви мерки се предвиждат за преодоляване на образователните неравенства, породени от липсата на достатъчно устройства и достъп до интернет в част от семействата?

  1. По време на дистанционното обучение децата и учениците със СОП бяха в особено непривилегировано положение и семействата им бяха принудени в голяма степен да се справят самостоятелно с извънредните обстоятелства.

Какви мерки са предвидени за оказване на пълноценна подкрепа на децата със СОП в условията на продължаващо дистанционно обучение?

  1. През отминалата учебна година родителите бяха тези, които в голяма степен изнесоха тежестта от шоковото въвеждане на дистанционното обучение. Те работиха наравно с учителите, като същевременно повечето от тях трябваше да изпълняват едновременно с това и служебните си задължения. В този период на свръхнатоварване на всички участници в училищната общност нямаше възможност да се планира и осъществява някаква работа за подобряване на взаимодействието семейство-училище, но продължително пребиваване в това положение не е полезно за никого.

Какви мерки за педагогическа и психологическа подкрепа на родителите предвиждате при продължаващо дистанционно обучение?

Как ще се поддържа и развива училището като общност?

Даваме си ясна сметка, че въпросите, които поставяме, нямат лесни и еднозначни отговори, но колкото повече отговори получат родителите преди началото на учебната година, толкова по-спокойно и ефективно ще стартира тя.

Разчитаме и на Вашата подкрепа за извоюване на цялостен пакет от мерки за подкрепа на родителите при съчетаване на служебните и родителските задължения в условията на продължаващо дистанционно обучение.

С уважение
Яна Алексиева
Изпълнителен директор

Създадено отAmmuse logo