Дигитално грамотни - интерактивен подход за развитие на дигиталните умения на учениците от 5. до 12. клас

September 12, 2019
  • новини
  • актуално
  • събития

В рамките на проект „Дигитални умения на децата в 21. Век“ „Асоциация Родители“, финансиран от Столична община, Програма Европа 2019, създаде интерактивна методология и наръчник с 14 тематични уроци „Дигитално грамотни - интерактивен подход за развитие на дигиталните умения на учениците от 5. до 12. клас“. Преди началото на учебната година екип обучители проведе две двудневни обучения на учители и образователни специалисти, с цел да повиши капацитета им за преподаване и развиване на ключовите умения на 21. век у деца и младежи. Първото обучение беше проведено на 4 и 5 септември в офиса на „Асоциация Родители“ и в него участие взеха 27 учители от 35. СЕУ „Добри Войников“. Второто обучение бе реализирано на 11 и 12 септември и негов домакин бе район Лозенец на Столична община, като в него участие взеха 28 учители от 3 общински и 2 държавни училища. В рамките на два дни всички учителите бяха обучени как да работя с методиката, бяха запознати със интерактивни методи и подходи, свързани с развиването на важните за децата умения на 21. век, и бяха подробно запознати с основните онлайн рискове за подрастващите и възможностите за превенция чрез дигитално-медийната грамотност.

Проектът се реализира в периода 15 февруари – 15 септември 2019 в партньорство със Район Лозенец на СО, 35 СЕУ „Добри Войников“ и фондация „Приложни изследвания и комуникации“.

programa evropa logo gerb sofia

Създадено отAmmuse logo