Училище в София ще развива дигитално-медийните умения на учениците

June 20, 2019
  • новини
  • актуално

Експерти от Асоциация Родители и фондация „Приложни изследвания и комуникации“ (Национален център за безопасен интернет) проведе тестване на методика за развиване на дигитално-медийната грамотност на децата, разработена изцяло в рамките на проект „Дигитално-медийни умения на децата в 21.век“, финансиран по Програма Европа към Столична община.

В периода от 06.06 до 20.06. 2019 г., в рамките на 19 учебни часа, екипът от обучители апробира 14 тематични интерактивни занятия за развиване на умения и компетентности, включени в референтните европейски рамки за дигитална и медийна грамотност. В тестването на уроците участваха над 470 ученици от 5. до 11. клас и техните учители от 35 СЕУ „Добри Войников“, които са основни партньори в проекта.

Целта на разработената методика е да изпробва устойчив интерактивен модел за преподаване на уменията на 21. век и да подпомогне процеса на развитие на уменията на учениците, свързани с дигитално-медийната грамотност и превенцията на онлайн рисковете за деца и младежи. За да бъде постигната тази цел, важна условие е повишаването на капацитета на учителите и образователните специалисти да преподават чрез интерактивни методи в училищна среда дигитално-медийна грамотност и свързаните с нея умения на децата. Методиката ще допринесе и за развиването на т.нар. „меки умения“–умения за общуване, емоционална интелигентност, умения за работа в екип, изграждане на позитивни нагласи.

В рамките на проекта предстои провеждането на две обучения на учители и професионалисти работещи с деца, за прилагане на методиката.

Създадено отAmmuse logo