МОН ще финансира електроните дневници във всички училища

April 01, 2019
  • новини
  • актуално

Mинистерството на образованието и науката ще финансира закупуването на електронни дневници във всички училища в страната. Това заяви просветният министър Красимир Вълчев по време на конференцията пасветена на дигиталното образование.

Той посочи, че електронните дневници помагат за по - добрата комуникация между родители и учители, подобряват доверието. Затова те трябва да съдържат модул за взаимодействие с родителите. Вълчев обясни, че над 1 000 училища в страната имат електронен дневник. От тях една част са финансирани по оперативна програма, а друга със средства от школата. Просветният министър уточни, че те също ще могат да се възползват от възможността, тъй като всяка година се плаща за подновяване на абонамента.

Просветният министър посочи, че дигиталното образование може да бъде разделено на две. От една страна, чрез информационни технологии в опита да св търсят нови интерактивни методи на обучение, с които децата да бъдат провокирани да учат. "Това включва платформа с безплатни образователни ресурси и достъпно съдържание, изграждането на Wi-Fi мрежа в училищата и възможност за фронтално обучение.", заяви Вълчев. Той обясни, че по проекта" Образование за бъдеще" всички училища ще имат достъп до безплатно електронно съдържание, а учителите, които създават дигитални уроци ще бъдат допълнително финансово стимулирани. Учениците пък ще имат възможност да учат компютърно моделиране още от първия клас. Министър посочи, че е важно изграждането на дигитални умения, които са необходими на децата, които ще бъдат на пазара на труда. Като трето направление, по което трябва да се работи във връзка с дигитализацията,

Вълчев посочи медийната грамотност също е третото направление, "Трябва да направим децата активни граждани в едно по - електронно общество и да ги научим да различават фалшивите от истинските новини.", заяви просветния министър Учениците трябва да използват повече електронно съдържание за образователни цели, каза още Вълчев.

Образователният министър посочи, че в края на миналата е финансирано изграждането на Wi-Fi мрежи и в 600 - те училища, в които все още такива липсвали. Вълчев заяви, че до средата на 2019-а всички школа ще разполагат с локални защитени мрежи.

Най - важен актьор обаче остава учителят, коментира Вълчев. Той трябва да е лидер на образователния процес, а не лектор, посочи още министъра.

Създадено отAmmuse logo