Пропускане на връзки

Становище относно интеграция на деца-бежанци в образователната система на Република България

До

Акад. Николай Денков

Министър на образованието и науката

Относно: интеграция на деца-бежанци в образователната система на Република България

Уважаеми господин Министър,

Асоциация Родители е гражданска организация, която повече от 20 години работиза защита правата на децата с особен фокус върху правото има на образование. С нарастваща тревога следим събитията около бежанския поток, породен от безпрецедентното нахлуване на руските войски в Украйна. Стотици хиляди семейства губят домовете си, близките си и живота, който са градили. Особено уязвими в тази ситуация са децата. Всички ние правим, каквото е по силите ни, за да облекчим страданията им. Вече хиляди украински деца са намерили убежище на територията на нашата страна. И докато Правителството търси решение на въпросите с техния статут, настаняване и посрещане на първите нужди, назрява момента като общество да се погрижим и за интеграцията им в нашата образователна система.

Във връзка с това се обръщаме към Вас за информация по следните въпроси:

  1. Разполага ли МОН с методика за интегриране на големи групи деца-бежанци в образователната система? Ако има такава методика, кой отговаря за прилагането й? Ако няма, какви стъпки се предприемат за създаването/адаптирането й?
  2. Разполага ли МОН с подготвени специалисти, които да окажат методологична подкрепа на всички училищата, които ще приемат деца-бежанци? Имаме сериозни опасения, че отново цялата отговорност за процеса ще бъде стоварена върху плещите на учителите, които да импровизират на база собствения си опит и разбирания как да се справят с такава извънредна ситуация.
  3. Разполага ли МОН с достатъчен брой обучители по български език, които да се заемат с базовата подготовка по език на децата-бежанци? Какъв е планът за осигуряване на тези обучители?
  4. Какъв е планът на МОН за осигуряване на места в детските градини и училищата на големите градове, където и преди бежанската криза имаше недостиг? Съгласуван ли е този план с общините? Какво ще се случи с достъпа до образование на децата-бежанци при липса на места в детските градини и училищата?
  5. Има ли в МОН разработена методика за работа с родителската общност в училищата, които приемат деца-бежанци? Има ли подготвени специалисти, които да подкрепят училищата в процеса на работа с родители за приобщаване на родителите на децата-бежанци към училищната общност? Има ли осигурен превод за тези хора на първо време, за да се ориентират в правилата на нашата образователна система и в изискванията на училището или детската градина, в които ще постъпят децата им?
  6. Има ли направени стъпки от страна на МОН за подкрепа на украинските децабежанци, които продължават образованието си в украинската образователна система дистанционно – като етап от плавното и преминаване към българската образователна система?
  7. Предвижда ли МОН партньорство с граждански организации, които са се ангажирали с подкрепа на образованието на децата-бежанци? По какъв начин ще се гарантира устойчивост на такива инициативи, които вече спонтанно възникват на различни места в страната?
  8. Какви мерки предвижда МОН за справяне с психичната травма на децатабежанци? Има ли план за осигуряване психологическа помощ по места, за организиране на занимания по спорт и по интереси с цел преодоляване на травмата?

Ситуацията в Украйна продължава да е изключително тежка и непредсказуема, неизвестно е кога ще дойде краят на тази война и колко още деца0бежанци ще пристигнат у нас, колко от тях ще останат в България и за какъв период. Ние, като цивилизована европейска държава, сме длъжни да се погрижим тези деца да получат грижа и образование своевременно.

Ние от Асоциация Родители сме готови да подкрепим процеса на интеграция на децата-бежанци в българските детски градини и училища, като предоставим своята експертиза в областта на подкрепата за училищната общност за приобщаване на родителите, както и по всеки друг въпрос, по който можем да бъдем полезни.

С уважение,

Яна Алексиева,

изпълнителен директор, Асоциация Родители

Този сайт използва бисквитки. Можете да ги изключите от настройките на вашия браузър.